ALFUN a.s.

Náborový příspěvek pro dělnické pozice

Náborový příspěvek pro dělnické pozice

U náborového příspěvku, jak vyplývá ze samotného názvu, jde o získání nových pracovníků pomocí určitého peněžního plnění. Náborový příspěvek se používá hlavně tam, kde je největší nedostatek zaměstnanců.

Společnost ALFUN a.s. neustále investuje do nových technologií a stále se rozšiřuje. S tím souvisí i již probíhající stavba nové haly v Bruntále, ve které bude nainstalovaná nová dělící linka. Ruku v ruce s tím jde oslovení nových zaměstnanců, které budeme k obsluze nové linky potřebovat. Z toho důvodu jsme učinili další krok k náboru zájemců o práci a s platností od 1.září 2018 jsme se rozhodli poskytovat náborový příspěvek novým zaměstnancům.

Příspěvek ve výši 10 000 Kč je rozdělen do dvou částí, z nichž první část ve výši 5 000 Kč bude zaměstnanci vyplacena po zkušební době a druhá část příspěvku ve výši 5 000 Kč po odpracovaném půl roce. Zaměstnanec, se kterým je podepsána dohoda o poskytnutí náborového příspěvku, se zavazuje setrvat v zaměstnání 12 měsíců. Záměr této podmínky je však jednoduchý – stabilizace personálu.

Od září 2018 jsme u nás již přivítali 20 nových pracovníků, z nichž 14 nastoupilo do Bruntálu, 3 do Českých Budějovic a 3 zaměstnanci nastoupili do Prahy. Se všemi těmito zaměstnanci byla dohoda podepsána a některým z našich nových zaměstnanců již byly první příspěvky vyplaceny.   EMPTY

KOSIK
loading