Poloměry ohybu

20.4.2011

Nadělené úzké pásky

Chtěli bychom, abyste se vyhnuli případným problémům při ohýbání Al plechů. Jedním z předpokladů je  dodržení doporučených poloměrů ohybů, které jsou uvedeny v normě ČSN EN 485-2.

 

Co to konkrétně znamená?
Ke každé tloušťce, slitině a stavu materiálu  je doporočuván jiný poloměr ohybu. Při dodržení tohoto poloměru by materiál neměl v ohybu praskat.

Je třeba zdůraznit , že se jedná o čistě doporučené hodnoty a norma to nezaručuje !

Příklad:
Vezmu-li plech o tloušťce 2 mm, je pro ohyb 90° doporučen poloměr ohybu 1,5T.
T = tloušťka materiálu     1,5 x 2 = 3 mm                                               
Z  toho vyplývá, že doporučený poloměr ohybu je 3 mm.


Úvod  › Aktuality  › Poloměry ohybu

Sortiment