ALFUN a.s.

Ťažné akosti DD11 – DD14

Oceľové plechy, pásy a dosky z nízkouhlíkovej ocele (dosky) sú vyrábané valcovaním za tepla. Dodávame v hrúbkach od 1,5 do 12,5 mm. Do hrúbky 3,0 mm ich vieme deliť pozdĺžne alebo do hrúbky 4,0 mm aj priečne v mnohých rozmeroch.

 

Normy:

 

Technické dodacie podmienky

EN 10111

Medzné odchylky rozmerov a tolerancia tvaru

EN 10051

 

Použitie: Na dynamicky namáhané časti vozidiel, vyznačujú sa zvýšenou tvárniteľnosťou za studena.

 

Mechanické vlastnostia):

Označenie oceleMechanické vlastnosti b)
ReL c)Rm max.
Mpa
Ťažnosť minimálna
1,0 mm ≤ e
e < 2 mm MPa
2 mm ≤ e
e ≤ 11 mm MPa
Lo = 80 mm
1,0 mm ≤ e
e < 1,5 mm %
1,5 mm ≤ e
e < 2 mm %
2 mm ≤ e
e < 3 mm %
DD11 d) 170 - 360 170 - 340 440 22 23 24
DD12 170 - 340 170 - 320 420 24 25 26
DD13 170 - 330 170 - 310 400 27 28 29
DD14 170 - 310 170 - 290 380 30 31 32

a) Mechanické vlastnosti platia len pre výrobky valcované za tepla, neodkujené alebo chemicky odkujené a naolejované, prevalcované alebo neprevalcované za studena.
b) Pokiaľ to dovoľuje šírka výrobku, odoberú sa skúšobné telesá pre skúšku ťahom priečne k smeru valcovania.
c) Pokiaľ výrobok nevykazuje výraznú medzu klzu ReL, musí sa použiť zmluvná medza klzu Rp0,2-
d) Odporúča sa, aby sa výrobky zo značky DD11 tvárnili do 6 týždňov od doby ich dostupnosti.

 

Bežné konštrukčné akosti – S235 – S355

Normy:

 

Technické dodacie podmienky

EN 10111

Medzné odchylky rozmerov a tolerancia tvaru

EN 10051

 

Použitie: Plechy sú vhodné pre konštrukčné účely, výrobu ohýbaných profilov, súčastí tepelných a energetických zariadení, plechy sú dobre tvarovateľné.

Mechanické vlastnosti za okolitej teploty pre ploché a dlhé výrobky z ocele a kvalitatívnych stupňov, u ktorých sa stanovuje nárazová práca

 

Mechanické vlastnostia):

OOznačenie podľa EN 10027-1 a CR 10260Minimálna medza klzu ReH, a) MPa b) Menovitá hrúbka mmPevnosť ťahu Rm, a) MPa  b) Menovitá hrúbka mm
≤ 16< 3≥ 3 ≤ 100
S235JR 235 360 - 510 360 - 510
S235JO 235 360 - 510 360 - 510
S235J2 235 360 - 510 360 - 510
S355JR 355 510 - 680 470 - 630
S355JO 355 510 - 680 470 - 630
S355J2 355 510 - 680 470 - 630
S355K2 355 510 - 680 470 - 630

a) Hodnoty v tabuľke sa vzťahujú na priečne skúšobné telesá (t) pre plechy a širokú oceľ šířky > 600 mm. Pre všetky ďalšie výrobky sa vzťahujú na pozdĺžne skúšobné telesá (l).
b) 1 MPa = 1 N/mm2 .

 

Mikrolegované akosti konstrukčných ocelí S315MC – S560 MC

Konstrukčné ocele mikrolegované s jemnou štruktúrou a s vyššíou medzou klzu určené pre tvárnenie za studena. Sú vyrábané valcovaním za tepla a dodávame ich v hrúbkach od 1,5 do 12,5 mm. Do hrúbky 3,0 mm ich nadelíme pozdĺžne alebo do hrúbky 4,0 mm aj přiečne v mnohých rozmeroch.

 

Normy:

 

Technické dodacie podmienky

EN 10149-2

Medzné odchylky rozmerov a tolerancia tvaru

EN 10051

 

Použitie: Plechy sú vhodné na konštrukčné účely, výrobu ohýbaných profilov, súčastí tepelných a energetických zariadení, plechy sú dobre tvarovateľné.

 

Mechanické vlastnosti termomechanických valcovaných ocelí

Označenie oceleReH MPa 1)Medza pevnosti MPa 1) min./max.Minimálna ťažnost A 1) % Pre menovité hrúbky v mm
< 3 Lo = 80 mm≥ 3 Lo = 5,65 VSo
S315MC 315 390 - 510 20 24
S355MC 355 430 - 550 19 23
S420MC 420 480 - 620 16 19
S460MC 460 520 - 670 14 17
S500MC 500 550 - 700 12 14
S550MC 550 600 - 760 12 14
S600MC 600 650 - 820 11 13
S650MC 650 2) 700 - 880 10 12
S700MC 700 2) 750 - 950 10 12

1) Hodnoty zistené  skúškou ťahom platia pre pozdĺžne skúšobné telesá
2) U hrúbok nad 8 mm môže byť maximální hodnota medze klzu o 20N/mm2 nižšia.

 

Rozmery v mm:Plech / prístrihZvitok / páska
Hrúbka 1,5 - 4,0 1,5 - 3,0
Šírka 200 - 1 750 20 - 1 550
Dĺžka 100 - 6000 -
Vnútorný priemer zvitku - 508 / 610
Vonkajší priemer zvitku - max. 1 800

 

 

Ťažné ocele DC01 – DC05

Oceľové plechy a pásy z nízkouhlíkovej ocele sú vyrábané valcovaním za studena. Dodávame ich v hrúbkach od 0,4 do 3,0 mm
Do hrúbky 3,0 mm ich nadelíme pozdĺžne aj priečne v mnohých rozmeroch.

 

Normy:

 

Technické dodacie podmienky

EN 10130

Medzné odchylky rozmerov a tolerancia tvaru

EN 10131

 

Použitie: Sú vhodné na tvárnenie za studena a na výrobky, u ktorých je ďalej upravovaný povrch (lakovanie, pokovovanie).

 

Mechanické vlastnosti:

Značka ocele podľa ENMechanické vlastnosti
Dolná medza klzu – Re max. MPaMedza pevnosti – Rm min. / max. MPaŤažnosť – A80 min. %
DC01 280 270 - 410 28
DC03 240 270 - 370 34
DC04 220 270 - 350 37
DC05 200 270 - 330 39

 

Mikrolegované ocele – s vyššou medzou klzu k tvárneniu za studena

Vysokopevnostné oceľové plechy a pásy sú vyrábané valcovaním za studena v hrúbkach od 0,4 do 3,0 mm.
Do hrúbky 3,0 mm ich nadelíme pozdĺžne aj priečne v mnohých rozmeroch.

 

Normy:

 

Technické dodacie podmienky

EN 485-1

Medzné odchylky rozmerov a tolerancia tvaru

EN 485-4

 

Použití: Na dynamicky namáhané části vozidel, vyznačují se zvýšenou tvářitelností za studena.

 

Mechanické vlastnosti:

Značka ocele podľa EN EN 10268Mechanické vlastnosti
Zmluvná medza klzu Rp0,2 (MPa) min./max.Medza pevnosi – Rm min./max.Ťažnosť – A80 min. %
HC260LA 240 - 310 340 - 420 27
HC300LA 280 - 360 370 - 470 24
HC340LA 320 - 410 400 - 500 22
HC380LA 350 - 450 430 - 550 20
HC420LA 390 - 500 460 - 580 18

 

Akosť povrchu:
A/B A = štandardný povrch s podielom prípustných povrchových vád B = zlepšený

 

Rozmery v mm:Plech / prístrihZvitok / páska
Hrúbka 0,4 - 3,0 0,4 - 3,0
Šírka 20 - 1 700 20 - 1 550
Dĺžka 100 - 6000 -
Vnútorný priemer zvitku - 508 / 610
Vonkajší priemer zvitku - max. 1 800

 

Ťažné ocele DC01 – DC05 + ZE25/25, ZE50/50, ZE75/75

Vyrábajú sa valcovaním za studena pri teplote okolitého prostredia a následne sa na povrch v kúpeli nanáša zinková vrstva. Dodávame ich v plechoch v hrúbkach od 0,6 do 3,0 mm,  kedy ich pozdĺžne a priečne nadelíme do mnohých rozmerov.

 

Normy:

 

Technické dodacie podmienky

EN 10152

Medzné odchylky rozmerov a tolerancia tvaru

EN 10131

 

Použitie: Mnohostranný materiál využívaný predovšetkým pre svoju korozívnu odolnosť na výrobu dielov strojov, priemyselných zariadení, karosérií, krytín striech, v domácnostiach na výrobu práčok, chladničiek a iných spotrebičov. Je ľahko tvarovateľný a pritom pevný. Vzhľadom k veľmi tenkej vrstve zinku sa diely z tohto plechu ďalej povrchovo upravujú lakovaním.Elektrolyticky pozinkovaná oceľ zaisťuje vysokú chemickú čistotou povlakovej vrstvy a rovnomernú kontrolovateľnú hrúbku povlaku (odchylka +/- 0,1 pim).

 

Mechanické vlastnosti:

Značka ocele podľa EN 10152Mechanické vlastnosti
Medza klzu Re max. MPa.Medza pevnosti – Rm min. / max. MPaŤažnosť – A80 min. %
DC01+ZE 280 270 - 410 28
DC03+ZE 240 270 - 370 34
DC04+ZE 220 270 - 350 37
DC05+ZE 200 270 - 330 39

 

Akosť povrchu:

A = štandardný povrch s podielom prípustných povrchových vád
B = zlepšený

Hrúbka povlaku:

ZE 25/25
ZE 50/50
ZE 75/75

Povrchová úprava:

Fosfátovanie - P
Fosfátovanie a chemická úprava - PC
Chemická pasivácia - C
Fosfátovanie, chemická úprava a olejovanie - PCO
Chemická pasivácia a olejovanie - CO
Fosfátovanie a olejovanie - PO
Olejovanie - O
Len s povlakom, tj. bez úpravy povrchu - U

 

Rozmery v mm:Plech / prístrihZvitok / páska
Hrúbka 0,6 - 3,0 0,6 - 3,0
Šírka 100 - 1 750 20 - 1 550
Dĺžka 100 - 6000 -
Vnútorný priemer zvitku - 508 / 610
Vonkajší priemer zvitku - max. 1 800

 

 

Oceľové plechy s organickými povlakmi sú vhodné pre použitie v tých prípadoch, keď korozívna odolnosť má pri použití zásadný význam.

 

Normy:

 

Technické dodacie podmienky

EN 10346

Medzné odchýlky rozmerov a tolerancia tvaru

EN 10143

 

Použitie: V stavebníctve na výrobu strešných krytín, ohýbaných profilov, dielov na opláštenie budov a architektonické prvky.

Materiál k lakovaniu: Základným materiálom pre výrobu lakovaných pásov sú oceľové plechy žiarovo pozinkované ťažnej aj konštrukčnej akosti alebo plechy valcované za studena bez povrchovej úpravy.

 

Značka ocele podľa EN 10346 Mechanické vlastnosti 
Zmluvná medza klzu – Rp0,2 min. / max. MpaMedza pevnosti – Rm min. / max. MPaŤažnosť – A80 min. %
DX51D+Z - 270 - 500 22
DX52D+Z 140 - 300 270 - 420 26
DX53D+Z 140 - 260 270 - 380 30

 

Značka ocele podľa EN 10346Mechanické vlastnosti
Zmluvná medza klzu – Rp0,2 min. / max. MpaMedza pevnosti – Rm min. / max. MPaŤažnosť – A80 min. %
S220GD+Z 220 300 20
S250GD+Z 250 330 19
S280GD+Z 280 360 18
S320GD+Z 320 390 17

 

Rozmery v mm:Plech / prístrihZvitok / páska
Hrúbka 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0
Šírka 100 - 1 550 20 - 1 550
Dĺžka 100 - 6000 -
Vnútorný priemer zvitku - 508 / 650
Vonkajší priemer zvitku - max. 1 800

 

Vrstva povrchu laku:

Predná strana: 18-25 mikrónov
Zadná strana: ochranný lak 7-10 mikrónov

Vrstva povrchu zinku:

Z100 / Z140 / Z200 / Z275

Povlakové materiály:

  • polyester
  • PVDF (polyvinyldenfluorid)

 

Typy lakovania:

  • jednostranné
  • obojstranné

 

Odtiene farieb:

odtieň sa riadi registrom RAL s korekciou podľa odtieňovej rady výrobcu, v prevedení:

  • lesk
  • polomat
  • mat

 

Dodávame ich v pásoch a plechoch v hrúbkach od 0,6 do 2 mm, kedy ich pozdĺžne alebo priečne nadelíme do mnohých rozmerov.

 

 

Vzhľadom k tomu, že uhlíková oceľ ľahko podlieha korózii, sú oceľové plechy a pásy chránené, a to kontinuálne žiarovým ponorom do zinkového kúpeľa (označuje sa Z), do zliatiny zinok – železo (ZF), do zliatiny zinok – hliník (ZA), do zliatiny hliník – zinok (AZ) alebo do zliatiny hliník – kremík (AS).

 

Normy:

 

Technické dodacie podmienky

EN 10346

Medzné odchýlky rozmerov a tolerancia tvaru

EN 10143

 

Použitie: Každý tento druh sa používa v inej oblasti podľa vlastností daného povlaku, napríklad v stavebníctve sa využívajú pre výrobu konštrukcií, dopravných značiek alebo pre výrobu priemyselných pecí, vykurovacích zariadení a protipožiarnych dverí. U domácích spotrebičov sa využívajú pri výrobe práčok, sušičiek, chladničiek a mikrovlnných rúr.

 

Rozdelenie podľa druhu povlaku:

Výrobky so zinkovým povlakom  - Z
Výrobky s povlakom zliatiny zinok - železo   - ZF
Výrobky s povlakom zinok - hliník  - ZA
Výrobky s povlakom hliník - zinok  - AZ
Výrobky s povlakom hliník - kremík - AS

 

Hlbokoťažné ocele:

DX51D k ohýbaniu a profilovaniu
DX52D k ťahaniu
DX53D k hlbokému ťahaniu
DX54D k zvlášť hlbokému ťahaniu
DX55D k zvlášť hlbokému ťahaniu
DX56D k mimoriadne hlbokému ťahaniu
DX57D k super hlubokému tažení

 

Mechanické vlastnosti:

Značka ocele podľa EN 10346Mechanické vlastnosti
Dolná medza klzu – Re min. / max. MPaMedza pevnosti – Rm min. / max. MPaŤažnosť – A80 min. %
DX51D+Z - 270 - 500 22
DX52D+Z 140 - 300 270 - 420 26
DX53D+Z 140 - 260 270 - 380 30
DX54D+Z 120 - 220 260 - 350 36
DX56D+Z 120 - 180 260 - 350 39

 

Konštrukčné ocele – S220GD – S550GD

Klasifikujú sa podľa stúpajúcej minimálnej zmluvnej medze klzu Rp0,2

Mechanické vlastnosti:

Značka ocele podľa EN 10346Mechanické vlastnosti
Zmluvná medza klzu – Rp0,2 min. MPaMedza pevnosti – Rm min. MPaŤažnosť – A80 min. %
S220GD+Z 220 300 20
S250GD+Z 250 330 19
S280GD+Z 280 360 18
S320GD+Z 320 390 17
S350GD+Z 350 420 16

 

Mikrolegované ocele s vyššou medzou klzu pre tvárnenie za studena

Klasifikujú sa podľa stúpajúcej minimálnej zmluvnej medze klzu Rp0,2

Mechanické vlastnosti:

Značka ocele podľa EN 10346Mechanické vlastnosti
Zmluvná medza klzu – Rp0,2 min. / max. MPaPevnosť v ťahu – Rm min. / max. MPaŤažnosť – A80 min. %
HX260LAD+Z 260 - 330 350 - 430 26
HX300LAD+Z 300 - 380 380 - 480 23
HX340LAD+Z 340 - 420 410 - 510 21
HX380LAD+Z 380 - 480 440 - 560 19
HX420LAD+Z 420 - 520 470 - 590 17

 

Hrúbka povlaku:

Z100, Z140, Z200, Z275
ZF100, ZF120
ZA095, ZA130, ZA185, ZA200, ZA255
AZ100, AZ150, AZ180
AS120, AS150 

Povrchová úprava:

chemická pasivácia - C
olejovanie - O
chemická pasivácia a olejovanie - CO
fosfátovanie - P
fosfátovanie a olejovanie - PO
uzatvorenie povrchu - S

Akosť povrchu:

A - štandardný povrch s podielom prípustných povrchových vád
B - zlepšený
C - nalepšia akosť

Vzhľad kvetu:

len u výrobkov s povlakom Z
N – nepotlačený kvet
M – potlačený kvet

 

Rozmery v mm:Plech / prístrihZvitok / páska
Hrúbka 0,4 - 4,0 0,3 - 3,0
Šírka 100 - 2 000 20 - 1 550
Dĺžka 100 - 6 000 -
Vnútorný priemer zvitku   508 / 610
Vonkajší priemer zvitku   max. 1 800

 

 

EMPTY

KOSIK
loading