ALFUN a.s.

Koróziivzdorná oceľ - antikora

Nehrdzavejúca oceľ je druh ocele, ktorej hlavnou požadovanou vlastnosťou je odolnosť voči korózii. Jedná sa o zliatinu chrómu, niklu a železa, ktorá má obsah 10,5 – 30 % chrómu, do 30 % niklu alebo do 2,5 % mangánu. Súčasne obsahujú určité množstvo ďalších austenitotvorných prvkov, napr. uhlík, molybdén, dusík, meď.

 

Normy:

 

Technické dodacie podmienky

EN 10088-2

Medzné odchýlky rozmerov a tolerancia tvaru

EN 9445

 

Akosti a ekvivalenty nerezových ocelí:

  USA Nemecko Česká republika
DIN W. Nr. ASTM ASME AISI DIN 17 440 DIN 17 441 ČSN ekvivalent
1.4000 410S X6Cr13 17 020
1.4016 430 X6Cr17 17 040
1.4301 304 X5CrNi18 10 17 240
1.4307 304L X2CrNi18 9  
1.4306 304L X2CrNi19 11 17 249
1.4310 301 X12CrNi17 7  
1.4305 303 X8CrNiS 18-9 17 243
1.4404 316L X2CrNiMo17 13 2 17 349
1.4406 316LN X2CrNiMoN17 12 2  
1.4435 316L X2CrNiMo18 14 3 17 350
1.4436 316 X5CrNiMo17 13 3 17 352
1.4438 317L X2CrNiMo18 16 4  
1.4462 S31803 X2CrNiMoN22 5  
1.4512 409 X6CrTi12  
1.4541 321 X6CrNiTi18 11 17 248
1.4571 316Ti X6CrNiMoTi17 12 2 17 348
1.4828   X15CrNiSi20 12 17 251
1.4833 309S X7CrNi23 14  
1,4845 310S X12CrNi25 17 255

 

Chemické zloženie v % u vybraných ocelí:

Akosť C Cr Ni Mn Mo Ti Si
DIN 1.4000 ČSN 17020 < 0,08 12,0 - 14,0   < 1,0      
DIN 1.4016 ČSN 17 040 < 0,08 15,5 - 17,5   < 1,0      
DIN 1.4301 ČSN 17 240 < 0,07 17,5 - 19,5 8,0-10,5 < 2,0      
DIN 1.4306 ČSN 17 249 < 0,03 18,0 - 20,0 10,0-12,0 < 2,0      
DIN 1.4307   < 0,03 17,5 - 19,5 8,0-10,5 < 2,0      
DIN 1.4305 ČSN 17 243 < 0,10 17,0 - 19,0 8,0-10,0 < 2,0      
DIN 1.4404 ČSN 17 349 < 0,03 16,5 - 18,5 10,0-13,0 < 2,0 2,0-2,5    
DIN 1.4435 ČSN 17350 < 0,03 17,0 - 18,5 12,5-15,0 < 2,0 2,5-3,0    
DIN 1.4436 ČSN 17352 < 0,07 16,5 - 18,5 11,0-14,0 < 2,0 2,5-3,0    
DIN 1.4512   < 0,02 11,0 - 12,0 < 0,5 < 1,0   6xC - 0,5  
DIN 1.4541 ČSN 17248 < 0,08 17,0 - 19,0 9,0-12,0 < 2,0   5xC - 0,8  
DIN 1.4571 ČSN 17348 < 0,08 16,5 - 18,5 10,5-13,5 < 2,0 2,0-2,5 5xC - 0,8  
DIN 1.4828 ČSN 17 251 < 0,07 19,0 - 21,0 11,0-13,0 < 2,0     1,5 - 1,7
DIN 1.4833   < 0,07 22,0 - 23,0 12,0-14,0 < 2,0      
DIN 1.4845 ČSN 17255 < 0,07 24,0 - 26,0 19,0-21,0 < 2,0      

 

Akosť povrchu:

EN DIN AISI ČSN Vzhľad
1D Ila 1D xx xxx.2 kovovo čistý
2D lllb 2D xx xxx.3 matný
2B lllc 2B xx xxx.4 matne lesklý
2R llld BA xx xxx.5 zrkadlovo lesklý
2G IV K 240   brúsený
2J V SB   kartáčovaný

 

Mechanické vlastnosti:

Akosť   Pevnosť  Medza sklzu Ťažnosť Zváranie Ťažnosť Tvárnenie Korozívna odolnosť max. T použitie
Rm (Mpa) RP0,1 (Mpa) RP0,2 (Mpa) A 50 (50%)
1.4016 450-600   280 20 2 2 2 100°C
1.4301 540-750 260 230 45 3 5 3 400°C
1.4306 520-670 250 220 45 5 4 4 650°C
1.4307 520-700 250 220 45 4 5 4 400°C
1.4401 530-680 270 240 40 4 3 5 500°C
1.4404 530-680 270 240 40 5 4 5 400°C
1.4435 550-700 270 240 40 5 4 5 400°C
1.4436 550-700 270 240 40 5 4 5 400°C
1.4512 380-560   220 25 3 3 3 100°C
1.4541 520-720 250 220 40 5 3 4 400°C
1.4571 540-690 270 240 40 5 3 5 450°C
1.4828 500-750   230 22 4 2 4 1000°C
1.4833 500-750   210 26 4 2 4 1050°C
1.4845 500-750   210 26 4 2 4 1100°C

1 - nevyhovujúce; 2 - dostačujúce; 3 - dobré; 4 - veľmi dobré; 5 – vynikajúce

 

Rozmery v mm: Plech / prístrih Zvitok / páska
Hrúbka 0,3 - 4,0 0,3 - 3,0
Šírka 100 - 2 000 20 - 1 650
Dĺžka 100 - 6 000 -
Vnútorný priemer zvitku   250 / 300 / 508 / 650
Vonkajší priemer zvitku   max. 2 200

 

Členenie koróziivzdorných ocelí:

Je mnoho typov nehrdzavejúcich ocelí, ktoré sa líšia odolnosťou proti korózii spôsobenej určitými činiteľmi. Podľa chemického zloženia rozdeľujeme nehrdzavejúce ocele na feritické, martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické.

Feritické

Tieto ocele sú magnetické a dostatočne ťažné. Vyšší obsah chrómu zvyšuje ich korozívnu odolnosť, ktorá je v oxidačných prostrediach vyššia než u martenzitických ocelí. Uplatnenie je v chemickom priemysle, v prostredí kyseliny dusičnej, v doprave, vzduchotechnike, architektúre. Nevhodné sú v zváraných konštrukciách.

Martenzitické

Korozívna odolnosť je nízka a so stúpajúcou teplotou ich odolnosť klesá. Odolnosť proti atmosférickej korózii je dostatočná len vo veľmi čistom ovzduší.

Austenitické

Majú zo všetkých základných tried najvyššiu korozívnu odolnosť, ktorú možno zvyšovať pridaním molybdénu a medi. Významnou vlastnosťou je ťažnosť a húževnatosť.

Austeniticko-feritické (duplexné)

Sú odvodené od klasických austenitických ocelí zvýšeným obsahu chrómu a znížením obsahu niklu. Ocele potom majú niektoré špeciálne vlastnosti. Zváranie je náročnejšie.Online obchodník

NATALKA270x180

+421 312 902 616
+421 312 902 621
+421 312 902 636

obchod@alfun.sk

EMPTY

KOSIK
loading