ALFUN a.s.

Oceľové plechy a pásy valcované za tepla

Ťažné akosti DD11 – DD14

Oceľové plechy, pásy a dosky z nízkouhlíkovej ocele (dosky) sú vyrábané valcovaním za tepla. Dodávame v hrúbkach od 1,5 do 12,5 mm. Do hrúbky 3,0 mm ich vieme deliť pozdĺžne alebo do hrúbky 4,0 mm aj priečne v mnohých rozmeroch.

 

Normy:

 

Technické dodacie podmienky

EN 10111

Medzné odchylky rozmerov a tolerancia tvaru

EN 10051

 

Použitie: Na dynamicky namáhané časti vozidiel, vyznačujú sa zvýšenou tvárniteľnosťou za studena.

 

Mechanické vlastnostia):

Označenie oceleMechanické vlastnosti b)
ReL c)Rm max.
Mpa
Ťažnosť minimálna
1,0 mm ≤ e
e < 2 mm MPa
2 mm ≤ e
e ≤ 11 mm MPa
Lo = 80 mm
1,0 mm ≤ e
e < 1,5 mm %
1,5 mm ≤ e
e < 2 mm %
2 mm ≤ e
e < 3 mm %
DD11 d) 170 - 360 170 - 340 440 22 23 24
DD12 170 - 340 170 - 320 420 24 25 26
DD13 170 - 330 170 - 310 400 27 28 29
DD14 170 - 310 170 - 290 380 30 31 32

a) Mechanické vlastnosti platia len pre výrobky valcované za tepla, neodkujené alebo chemicky odkujené a naolejované, prevalcované alebo neprevalcované za studena.
b) Pokiaľ to dovoľuje šírka výrobku, odoberú sa skúšobné telesá pre skúšku ťahom priečne k smeru valcovania.
c) Pokiaľ výrobok nevykazuje výraznú medzu klzu ReL, musí sa použiť zmluvná medza klzu Rp0,2-
d) Odporúča sa, aby sa výrobky zo značky DD11 tvárnili do 6 týždňov od doby ich dostupnosti.

 

Bežné konštrukčné akosti – S235 – S355

Normy:

 

Technické dodacie podmienky

EN 10111

Medzné odchylky rozmerov a tolerancia tvaru

EN 10051

 

Použitie: Plechy sú vhodné pre konštrukčné účely, výrobu ohýbaných profilov, súčastí tepelných a energetických zariadení, plechy sú dobre tvarovateľné.

Mechanické vlastnosti za okolitej teploty pre ploché a dlhé výrobky z ocele a kvalitatívnych stupňov, u ktorých sa stanovuje nárazová práca

 

Mechanické vlastnostia):

OOznačenie podľa EN 10027-1 a CR 10260Minimálna medza klzu ReH, a) MPa b) Menovitá hrúbka mmPevnosť ťahu Rm, a) MPa  b) Menovitá hrúbka mm
≤ 16< 3≥ 3 ≤ 100
S235JR 235 360 - 510 360 - 510
S235JO 235 360 - 510 360 - 510
S235J2 235 360 - 510 360 - 510
S355JR 355 510 - 680 470 - 630
S355JO 355 510 - 680 470 - 630
S355J2 355 510 - 680 470 - 630
S355K2 355 510 - 680 470 - 630

a) Hodnoty v tabuľke sa vzťahujú na priečne skúšobné telesá (t) pre plechy a širokú oceľ šířky > 600 mm. Pre všetky ďalšie výrobky sa vzťahujú na pozdĺžne skúšobné telesá (l).
b) 1 MPa = 1 N/mm2 .

 

Mikrolegované akosti konstrukčných ocelí S315MC – S560 MC

Konstrukčné ocele mikrolegované s jemnou štruktúrou a s vyššíou medzou klzu určené pre tvárnenie za studena. Sú vyrábané valcovaním za tepla a dodávame ich v hrúbkach od 1,5 do 12,5 mm. Do hrúbky 3,0 mm ich nadelíme pozdĺžne alebo do hrúbky 4,0 mm aj přiečne v mnohých rozmeroch.

 

Normy:

 

Technické dodacie podmienky

EN 10149-2

Medzné odchylky rozmerov a tolerancia tvaru

EN 10051

 

Použitie: Plechy sú vhodné na konštrukčné účely, výrobu ohýbaných profilov, súčastí tepelných a energetických zariadení, plechy sú dobre tvarovateľné.

 

Mechanické vlastnosti termomechanických valcovaných ocelí

Označenie oceleReH MPa 1)Medza pevnosti MPa 1) min./max.Minimálna ťažnost A 1) % Pre menovité hrúbky v mm
< 3 Lo = 80 mm≥ 3 Lo = 5,65 VSo
S315MC 315 390 - 510 20 24
S355MC 355 430 - 550 19 23
S420MC 420 480 - 620 16 19
S460MC 460 520 - 670 14 17
S500MC 500 550 - 700 12 14
S550MC 550 600 - 760 12 14
S600MC 600 650 - 820 11 13
S650MC 650 2) 700 - 880 10 12
S700MC 700 2) 750 - 950 10 12

1) Hodnoty zistené  skúškou ťahom platia pre pozdĺžne skúšobné telesá
2) U hrúbok nad 8 mm môže byť maximální hodnota medze klzu o 20N/mm2 nižšia.

 

Rozmery v mm:Plech / prístrihZvitok / páska
Hrúbka 1,5 - 4,0 1,5 - 3,0
Šírka 200 - 1 750 20 - 1 550
Dĺžka 100 - 6000 -
Vnútorný priemer zvitku - 508 / 610
Vonkajší priemer zvitku - max. 1 800

 EMPTY

KOSIK
loading