Hliníkové plechy a pásy

Hliníkové plechy a pásy již mají ve výrobě svou historii. Přesto v posledních letech nacházejí díky svým mechanickým, tepelným, elektrickým a korozivním vlastnostem nové uplatnění téměř ve všech oborech lidské činnosti.

Hliníkové pásy válcované za studena se používají ve stavebnictví jako krytiny střech, obklady a nosné konstrukce stěn či oken, dopravní značky a v mnoha dalších případech. Ve strojírenství nacházejí uplatnění jako součásti strojů, konstrukční prvky a doplňky letadel a automobilů. V elektrotechnice se hliník využívá při výrobě elektrických spotřebičů a hliníkové fólie nacházejí široké uplatnění v potravinářství jako obalový materiál.

Hliníkové plechy a pásy nabízíme v tloušťkách 0,3-5 mm a v rozměrech dle Vašeho přání. Konkrétní údaje naleznete v tabulkách u jednotlivých podsekcí. Z pohledu povrchových úprav nabízíme hliníkové plechy přírodní (bez povrchových úprav), eloxované, protiskluzové a lakované.

Označení a vlastnosti

Označení dle EN  Hutní označení ČSN DIN PN Korozivní odolnost Vhodnost k
eloxáži
Svařitelnost
EN AW 1050 AL99,5 424005 3.0255 A1 velmi dobrá ano velmi dobrá
EN AW 3103 AlMn1 424432 3.0515 PA1 velmi dobrá ne velmi dobrá
EN AW 3004 AlMn1Mg1   3.0526 PA5 velmi dobrá ne velmi dobrá
EN AW 3005 AlMn1Mg0,5   3.0525   velmi dobrá ne velmi dobrá
EN AW 3105 AlMn0,5Mg0,5   3.0505             PA16 velmi dobrá ne velmi dobrá
EN AW 5005 AMg1   3.3315 PA43 zvláště proti mořské vodě ano velmi dobrá
EN AW 5049 AlMg2Mn0,8   3.3527   zvláště proti mořské vodě ano velmi dobrá
EN AW 5052 AlMg2,5   3.3523   zvláště proti mořské vodě ano velmi dobrá
EN AW 5251 AlMg2Mn0,3 424412 3.3525 PA2 zvláště proti mořské vodě ano velmi dobrá
EN AW 5754 AlMg3 424413 3.3535 PA11 zvláště proti mořské vodě ano velmi dobrá
EN AW 5083 AlMg4,5Mn0,7 424415 3.3547 PA13 zvláště proti mořské vodě ne velmi dobrá
EN AW 6082 AlMgSi1Mn 424400 3.2315 PA4
zvláště proti mořské vodě ano velmi dobrá
EN AW 7020 AlZn4,5Mg1 424441 3.4335 PA47 nízká ne nevhodná
EN AW 7022 AlZn5Mg3Cu   3.4345   nízká ne nevhodná
EN AW 7075 AlZn5,5MgCu 424222 3.4365 PA9 nízká ne nevhodná
EN AW 2017 AlCu4MgSi 424201 3.1325 PA6 nízká ne nízká
EN AW 2024 ALCu4Mg1 424203 3.1355 PA7 nízká ne nízká

Poznámka:

  1. Jedná se pouze o přibližné srovnání podle chemického složení nebo mechanických hodnot.
  2. Bude-li na materiálu prováděna eloxáž je nutné toto uvést v objednávce.

Popis hliníkových slitin pro výrobu plechů a pásů dle EN

EN AW-1050A

Používá se téměř ve všech oblastech průmyslu (elektrotechnický, chemický, potravinářský, letecký, strojírenský, stavební, automobilní aj.) na konstrukční prvky a uzly mechanicky málo namáhané, vyžadující materiál vysoce tvárný, dobře svařitelný, značně korozně odolný, velmi dobře tepelně a elektricky vodivý i reflexibilní. Je svařitelný prakticky všemi způsoby. Je však nevhodný pro obrábění řeznými nástroji vzhledem k vysoké houževnatosti. Typické výrobky: elektrotechnické materiály, výměníky chemických zařízení, chladiče automobilů, reflektory, zrcadla, obaly, kryty, nádrže, nádobí, okenní rámy, dveře, domovní fasády, střechy, vybavení vagonů a automobilů apod.

EN AW-2017

Konstrukční materiál se střední pevností, dobře třískově obrobitelný, málo chemicky odolný, citlivý k mezikrystalické korozi, náchylný k tvorbě trhlin při svařování. Tvařitelnost je dobrá za tepla, vyhovující po žíhání a rozpouštěcím žíhání (kalení), snížená ve vytvrzeném stavu. Vytvrzením za studena se významně zvýší pevnost slitiny. Vhodný materiál pro součástky a konstrukční prvky letadel, kolejových vozidel, automobilů a jiných dopravních prostředků, zejména konstrukcí nýtovaných a šroubovaných. Typické výrobky: vrtulové listy, lopatky chladících ventilátorů, kryty vrtulového náboje aj.

EN AW-2024

Konstrukční materiál s vysokou pevností po tepelném zpracování a nízkou korozní odolností. Výrobky pracující při teplotě nad 100°C musí být vytvrzovány za tepla. Maximální provozní teplota 150°C. Za určitých podmínek též vhodný ke svařování. Obrobitelnost řeznými nástroji je po vytvrzení dobrá, po žíhání špatná. Používá se na středně a silně namáhané součásti, u nichž se požaduje zvýšená životnost při proměnném namáhání nebo pod vlivem krátkodobě zvýšené teploty, pro letadla (kostry pro potahy, přepážky, žebra, nosníky, táhla řízení), kolejová vozidla, automobily a jiné dopravní prostředky, jakož i pro stavebnictví.

EN AW-3103

Materiál je pevnější než čistý hliník při zachování vysoké tvárnosti, nevytvrzovatelný, dobře chemicky odolný, velmi dobře korozně odolný (téměř jako čistý hliník). Tepelná a elektrická vodivost je však oproti hliníku značně nižší. Je velmi dobře svařitelný všemi způsoby. Používá se ve stavu měkkém nebo tvářeném za studena. Používá se na málo namáhané výrobky připravené hlubokým tažením, ohýbáním, svařením v průmyslu chemickém, v elektrotechnice. Typické výrobky: nádrže nejčastěji svařené, kryty potrubí, zařízení vyrábějící kapalný kyslík - dělicí kolony, výplně kola, potrubí, výměníky tepla a nádrže, přístroje, chladiče pro automobily a traktory, nádoby na kapalinu. Dráty slouží k výrobě nýtů.

EN AW-5083

Materiál středně pevný, velmi dobře chemicky odolný, nevytvrzovatelný. Vyznačuje se velmi dobrou leštitelností a velmi dobrou odolností vůči korozi. Svařitelnost je vyhovující, svařené spoje jsou korozně odolné téměř jako základní materiál. Obrobitelnost řeznými nástroji je snížená u materiálu v měkkém stavu a vyhovující v tvrdším stavu. Velmi dobrá plasticita v měkkém stavu. Používá se na středně namáhané konstrukce, jež mají odolávat korozi a mořské vodě. Použití pro potravinářský a chemický průmysl, pro vnitřní a vnější architekturu, pro stavbu vozidel a plavidel. Typické výrobky: potrubí, nádoby na tekutiny pracující při tlaku do 1,6 MPa a teplotách -196 až + 150°C, součásti přístrojů, cisterny, ochranné kryty).

EN AW-5251

Materiál středně pevný, velmi dobře chemicky stálý, velmi dobře korozně odolný, velmi dobře leštitelný. Je velmi dobře svařitelný v ochranné atmosféře argonu. Tvářením za studena se zvyšuje jeho pevnost a zejména jeho mez kluzu, snižuje se však tažnost. Tváření však nemá vliv na korozní odolnost a svařitelnost. Používá se na středně namáhané konstrukce, od nichž se vyžaduje odolnost proti korozi a mořské vodě a dobrá technologická tvárnost - v potravinářském a chemickém průmyslu, vnitřní i vnější architektura, stavba vozidel a plavidel. Typické výrobky : potrubí, nádobí na tekutiny, přepážky, regály, elektrické rozvody, dveře, okenní rámy, pláště hodin, palubní nástavby mořských a říčních lodí, tapety, obaly, nádrže aj. Drát se používá k výrobě nýtů.

EN AW-5754

Materiál středně pevný, nevytvrzovatelný, velmi dobře odolný ke korozi, mořské vodě a tropickým podmínkám, je pro něj charakteristická velmi dobrá chemická odolnost. Je velmi dobře svařitelný všemi způsoby, přičemž svařené spoje jsou korozně odolné, téměř jako základní materiál. Vyznačuje se velmi dobrou leštitelností. Obrobitelnost řeznými nástroji v měkkém stavu je nevyhovující, avšak v tvrdším stavu již vyhovující. Jeho plasticita je velmi dobrá v měkkém stavu a vyhovující ve stavu půltvrdém. Používá se na středně namáhané konstrukce, svařované součásti a konstrukce, které mají odolávat korozi a mořské vodě. Nádoby ze žíhaného a deformací zpevněného materiálu mohou být vystaveny tlaku až 1,6 MPa při teplotách od -196 do +150 °C. Nachází široké použití v potravinářském a chemickém průmyslu, při stavbě vozidel a plavidel, ve vnější i vnitřní architektuře. Typické výrobky: potrubí, nádoby na tekutiny, nosné konstrukce, výměníky tepla, ochranné kryty, součásti zemědělských, textilních, zpracovatelských strojů, automobilů, plavidla, nádrže čističek.

EN AW-6082

Konstrukční materiál s dobrou tvárností, leštitelností a odolností proti korozi, dobrou schopností elektrolytické oxidace, vhodný ke svařování. Má dobré plastické vlastnosti v žíhaném stavu, vyhovující ve vytvrzeném stavu. Tvařitelnost při teplotách 450 - 500°C je velmi dobrá. Korozní odolnost je velmi dobrá, u tohoto materiálu se neprojevuje sklon ke koroznímu praskání pod napětím. Obrobitelnost řeznými nástroji je nevyhovující v žíhaném stavu a vyhovující ve vytvrzeném stavu. Používá se na součásti se střední pevností dlouhodobě pracující při teplotách 50 až -70°C, u nichž se požaduje dobrá technologičnost, korozní odolnost a dekorativní vzhled ve stavebnictví, potravinářství, pro jemnou mechaniku, na letadla, vozidla apod. Typické výrobky: kabiny letadel a vrtulníků, krytiny, intarzie, rámy dveří, přepážky, eskalátory, nábytek, nýtované mosty, mostové jeřáby, stožáry.

Mechanické vlastnosti

Materiál

Stav

Rm
min.

(Mpa)
max.

Rp0,2
MPa
     

Al99,5
EN AW 1050

0/H111

měkký

65

95

20

H12/H22

1/4tvrdý

85

125

65

H14/H24

1/2tvrdý

105

145

85

H16/H26

3/4tvrdý

120

160

100

H18/H28

tvrdý

140

 

120

AlMnCu
EN AW 3003

0/H111

měkký

95

135

35

H14/H24

1/2tvrdý

145

185

125

H18/H28

tvrdý

185

 

165

AlMn1
EN AW 3103

0/H111

měkký

90

130

35

H14/H24

1/2tvrdý

140

180

120

H16/H26

3/4tvrdý

160

200

145

H18/H28

tvrdý

185

 

165

AlMn1Mg1
EN AW 3004

0/H111

měkký

155

200

60

H12/H22

1/4tvrdý

190

240

155

H14/H24

1/2tvrdý

220

265

180

H16/H26

3/4tvrdý

245

285

200

H18/H28

tvrdý

260

 

230

AlMn1Mg0,5
EN AW 3005

0/H111

měkký

115

165

45

H12/H22

1/4tvrdý

145

195

125

H14/H24

1/2tvrdý

170

215

150 

H16/H26

3/4tvrdý

195

240

175

H18/H28

tvrdý

220

 

200

AlMn0,5Mg0,5
EN AW 3105

0/H111

měkký

100

155

40

H12/H22

1/4tvrdý

130

180

105

H14/H24

1/2tvrdý

150

200

130

H16/H26

3/4tvrdý

175

225

160

H18/H28

tvrdý

195

 

180

AlMg1
EN AW 5005

0/H111

měkký

100

145

35

H22/H32

1/4tvrdý

125

165

80

H24/H34

1/2tvrdý

145

185

110

AlMg2
EN AW 5251

0/H111

měkký

160

200

60

H22/H32

1/4tvrdý

190

230

120 

H24/H34

1/2tvrdý

210

250

140

AlMg2Mn0,8
EN AW 5049

0/H111

měkký

190

240

80

H22/H32

1/4tvrdý

220

270

130

H24/H34

1/2tvrdý

240

280

160

H26/H36

3/4tvrdý

265

305

190 

AlMg2,5
EN AW 5052

0/H111

měkký

170

215

65

H22/H32

1/4tvrdý

210

260

130

H24/H34

1/2tvrdý

230

280

150

H26/H36

3/4tvrdý

250

300

180

AlMg3
EN AW 5754

0/H111

měkký

190

240

80

H22/H32

1/4tvrdý

220

270

130

H24/H34

1/2tvrdý

240

280

160

H26/H36

3/4tvrdý

265

305

190

H114

protiskluz

190

260

80 

AlMg4,5Mn0,7
EN AW 5083

0/H111

měkký

275

350

125

H22/H32

1/4tvrdý

305

380

215 

H24/H34

1/2tvrdý

340

400

250

AlMg1SiCu
EN AW 6061

0

měkký

neuvádí se

150

max. 85

T4/T451

přirozeně
vystárnutý

205

neuvádí se

110

T6/T651

uměle
vystárnutý

290

neuvádí se

240

AlSiMgMn
EN AW 6082

0

měkký

neuvádí se

15

max. 85

T4/T451

přirozeně
vystárnutý

205

neuvádí se

110

T6/T651

uměle
vystárnutý

310

neuvádí se

260

AlCu4MgSi
EN AW 2017A

0

měkký

neuvádí se

225

145

T4/T451

přirozeně
vystárnutý

390

neuvádí se

245

AlCu4Mg1
EN AW 2024

0

měkký

neuvádí se

220

140 

T3/T351

přirozeně
vystárnutý

420

neuvádí se

290

AlZn5Mg3Cu
EN AW 7022

T6/T651

uměle
vystárnutý

450

neuvádí se

370 

AlZn5,5MgCu
EN AW 7075

0

měkký

275

neuvádí se

145 

T651

uměle
vystárnutý

525

neuvádí se

440 


Tabulka tažnosti a informativních poloměrů ohybů k jednotlivým stavům a rozmezím tlouštěk materiálů

Slitina EN AW-1050A [99,5]

Slitina EN AW-5754 [AlMg3]

Stav

Jmenovitá tloušťka mm

Tažnost min. %

Poloměr ohybu 1)

Stav

Jmenovitá tloušťka mm

Tažnost min. %

Poloměr ohybu 1)

nad

do

A50 mm

180°

 90° 

nad

do

A50 mm

180°

 90° 

0/H111

0,2
0,5
1,5
3,0

0,5
1,5
3,0
6,0

20
22
26
29

0 t
0 t
0 t
0,5 t

0 t
0 t
0 t
0,5 t

0/H111

0,2
0,5
1,5
3,0

0,5
1,5
3,0
6,0

12
14
16
18

0,5 t
0,5 t
1,0 t
1,0 t

0 t
0,5 t
1,0 t
1,0 t

H12

0,2
0,5
1,5
3,0

0,5
1,5
3,0
6,0

2
4
5
7

0,5 t
0,5 t
0,5 t
1,0 t

0 t
0 t
0,5 t
1,0 t

H12

0,2
0,5
1,5
3,0

0,5
1,5
3,0
6,0

4
5
6
7

 

 

H14

0,2
0,5
1,5
3,0

0,5
1,5
3,0
6,0

2
3
4
5

1,0 t
1,0 t
1,0 t

0 t
0,5 t
1,0 t
1,5 t

H14

0,2
0,5
1,5
3,0

0,5
1,5
3,0
6,0

3
3
4
4

 

 

H16

0,2
0,5
1,5

0,5
1,5
4,0

1
2
3

 

0,5 t
1,0 t
1,5 t

H16

0,2
0,5
1,5
3,0

0,5
1,5
3,0
6,0

2
3
3
3

 

 

H18

0,2
0,5
1,5

0,5
1,5
3,0

1
2
2

 

1,0 t
2,0 t
3,0 t

H18

0,2
0,5
1,5

0,5
1,5
3,0

1
2
2

 

 

H22

0,2
0,5
1,5
3,0

0,5
1,5
3,0
6,0

4
5
6
7

0,5 t
0,5 t
0,5 t
1,0 t

0 t
0 t
0,5 t
1,0 t

H22/32

0,2
0,5
1,5
3,0

0,5
1,5
3,0
6,0

7
8
10
11

1,5 t
1,5 t
2,0 t

0,5 t
1,0 t
1,5 t
1,5 t

H24

0,2
0,5
1,5
3,0

0,5
1,5
3,0
6,0

3
4
5
6

1,0 t
1,0 t
1,0 t
1,5 t

0 t
0,5 t
1,0 t
1,5 t

H24/34

0,2
0,5
1,5
3,0

0,5
1,5
3,0
6,0

6
6
7
8

2,5 t
2,5 t
2,5 t

1,0 t
1,5 t
2,0 t
2,5 t

H26

0,2
0,5
1,5

0,5
1,5
4,0

2
3
4

 

0,5 t
1,0 t
1,5 t

H26/36

0,2
0,5
1,5
3,0

0,5
1,5
3,0
6,0

4
4
5
6

 

1,5 t
2,0 t
3,0 t
3,5 t

H28

0,2
0,5
1,5

0,5
1,5
3,0

2
2
3

 

1,0 t
2,0 t
3,0 t

H28/38

0,2
0,5
1,5

0,5
1,5
3,0

3
3
4

 

 

1) POUZE INFORMATIVNĚ
t = tloušťka materiálu

1) POUZE INFORMATIVNĚ
t = tloušťka materiálu

Objednávkový formulář:
Požadovaný materiál:
1.
2.
Přidat další řádek

Položky označené * jsou povinné.

Více informací o produktech:

Úvod  › Sortiment › Hliník › Plechy a pásy

Sortiment