Korozivzdorná (nerezavějící) ocel neboli nerez je druh oceli, jejíž hlavní požadovanou vlastností je odolnost vůči korozi. Nerez je vysocelegovaná ocel - slitina chromu, niklu a železa, jež má obsah 10,5-30 % chromu, do 30 % niklu nebo do 2,5 % manganu. Nerez současně obsahuje určité množství dalších austenitotvorných prvků, např. uhlík, mangan, dusík, měď. Chrom vytváří na vzduchu pasivní vrstvu oxidu chromitého, která brání další korozi.

Korozivzdorná ocel bývá často označována jako INOX, což je název odvozený od "acier inoxydable" - neokysličitelná ocel. Nerez oceli se dělí do čtyř hlavních skupin - martenzitické, feritické, austenitické a feriticko-austenitické.

Dodáváme nerez potravinářskou, chemickou i nerez žáruvdornou. Nerezové materiály odpovídají normám EN 10088 a rozměrové tolerance dle normy EN 9445.

Mechanické vlastnosti:

Značka oceli Mechanické vlastnosti
dle EN
EN 10088
dle AISI Mez skluzu - Re
min. / max.
Mez pevnosti - Rm
min. / max.
Tažnost - A80
min. %
1.4301 304 230 - 260 540 - 750 45
1.4307 304L 220 - 250 520 - 700 45
1.4401 316 240 - 270 530 - 680 40
1.4436 316 240 - 270 550 - 700 40
1.4404 316L 240 - 270 530 - 680 40
1.4435 316L 240 - 270 550 - 700 40
1.4571 316Ti 240 - 270 540 - 690 40
1.4541 321 220 - 250 520 - 720 40
1.4016 430 260 - 280 450 - 600 20

Jakost povrchu:

EN

DIN

AISI

ČSN

Vzhled

1D

a

1

xx xxx.2

kovově čistý

2D

IIIb

2D

xx xxx.3

matný

2B

IIIc

2B

xx xxx.4

matně lesklý

2R

IIId

BA

xx xxx.5

  zrcadlově lesklý

2G

IV

K 240

 

broušený

2J

V

SB

 

kartáčovaný

Rozměry v mm:

 

Plech / přístřih

Svitek / páska

Tloušťka

0,3 - 4,0

0,3 - 2,0

Šířka

100 - 1 750

20 - 1 550

Délka

100 - 6 000

-

Vnitřní průměr svitku

-

508 / 650

Vnější průměr svitku

-

max. 1 800

Členění korozivzdorných ocelí:

Je mnoho typů nerezavějící oceli, které se liší odolností proti korozi způsobené určitým činitelem. Podle chemického složení rozdělujeme korozivzdorné ocele na feritické, martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické.

Feritické

Tyto oceli jsou magnetické a dostatečně tažné. Vyšší obsah chrómu zvyšuje jejich korozní odolnost, která je v oxidačních prostředích vyšší než u martenzitických ocelí. Uplatnění je v chemickém průmyslu, v prostředí kyseliny dusičné, v dopravě, vzduchotechnice, architektuře. Nevhodné jsou ve svařovaných konstrukcích.

Martenzitické

Korozní odolnost je nízká a se stoupající teplotou jejich odolnost klesá. Odolnost proti atmosférické korozi je dostatečná jen ve velmi čistém ovzduší.

Austenitické

Mají ze všech základních tříd nejvyšší korozní odolnost, kterou lze zvyšovat přidáním molybdenu a mědi. Významnou vlastností je tažnost a houževnatost.

Austeniticko-feritické (duplexní)

Jsou odvozeny od klasických austenitických ocelí zvýšením obsahu chrómu a snížením obsahu niklu. Oceli pak mají některé speciální vlastnosti. Svařování je náročnější. 

Využití korozivzdorné oceli, nerezi

Mezi hlavní nabízené produkty patří nerezové plechy a pásy. Využití nerezové oceli je opravdu široké. Nerezové plechy a pásy je možné vybrat z mnoha druhů slitin.  Správnou volbou vhodné slitiny korozivzdorné oceli dosáhneme vynikajících vlastností korozivzdorných plechů a pásů i pro nejnáročnější prostředí.  Typickými oblastmi použití nerezových plechů a pásů jsou potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl, dále architektura a mnoho dalších odvětví.