Ako prežiť pandémiu v zdraví

Pandémia je stále tu aj po roku a iba málokto hovorí, že nezasiahla jeho život…zasiahla, aj keď možno každého inak.

Ako túto nie ľahkú situáciu zvládať? Podobne ako  každú  novú situáciu v živote. Určite zastaviť, rozmyslieť, popracovať nad vecou. „Všetko je to v hlave“ –  áno určite je, ale tej hlave treba pomôcť, aby správne fungovala spolu s telom.  Pandémia preveruje každého iným spôsobom, testuje našu vytrvalosť, rešpekt, chuť do práce a do života – hodnoty, na ktorých nám  záležalo aj v živote pred ňou.

Pandémia nás naučila vnímať veci aj z inej strany, obmedzujúcej, neštandardnej, nekomfortnej.

Tak ako prežiť pandémiu v zdraví?

Pre každého iná odpoveď. Odpoveď nie je jednoznačná. Odpoveď treba hľadať vo svojom ja, svojom základe, ktorý máme vybudovaný, vo svojich prioritách.

Pravidelnosť, rešpekt,  rozum.

Ak sa nám  aj mnohým nepodarilo zachovať pokoj, osvojené návyky, zdravý rozum, a skrývame  sa umelo za pandémiu, vždy je možnosť na opravu,  zlepšenie.

„Keď skončí pandémia“ začnem… budem… pôjdem… Každý máme jeden život a teraz ho má naša generácia poznačený pandémiou – je to skúsenosť? Príležitosť? Skúška?

Starajme sa o svoje zdravie – preventívne, športujme, počúvajme seba, vypočujme si iných, vytvárajme si vlastný názor, dôverujme odborníkom, používajme zdravý rozum, pracujme na sebe, svojich malých cieľoch, zmenách postupne, nezastavujme, vyberajme si.

A hlavne: užívajme si život každý jeden deň!

Božena Huterová

Ako prežiť pandémiu v zdraví

Pandémia je stále tu aj po roku a iba málokto hovorí, že nezasiahla jeho život…zasiahla, aj keď možno každého inak.

Ako túto nie ľahkú situáciu zvládať? Podobne ako  každú  novú situáciu v živote. Určite zastaviť, rozmyslieť, popracovať nad vecou. „Všetko je to v hlave“ –  áno určite je, ale tej hlave treba pomôcť, aby správne fungovala spolu s telom.  Pandémia preveruje každého iným spôsobom, testuje našu vytrvalosť, rešpekt, chuť do práce a do života – hodnoty, na ktorých nám  záležalo aj v živote pred ňou.

Pandémia nás naučila vnímať veci aj z inej strany, obmedzujúcej, neštandardnej, nekomfortnej.

Tak ako prežiť pandémiu v zdraví?

Pre každého iná odpoveď. Odpoveď nie je jednoznačná. Odpoveď treba hľadať vo svojom ja, svojom základe, ktorý máme vybudovaný, vo svojich prioritách.

Pravidelnosť, rešpekt,  rozum.

Ak sa nám  aj mnohým nepodarilo zachovať pokoj, osvojené návyky, zdravý rozum, a skrývame  sa umelo za pandémiu, vždy je možnosť na opravu,  zlepšenie.

„Keď skončí pandémia“ začnem… budem… pôjdem… Každý máme jeden život a teraz ho má naša generácia poznačený pandémiou – je to skúsenosť? Príležitosť? Skúška?

Starajme sa o svoje zdravie – preventívne, športujme, počúvajme seba, vypočujme si iných, vytvárajme si vlastný názor, dôverujme odborníkom, používajme zdravý rozum, pracujme na sebe, svojich malých cieľoch, zmenách postupne, nezastavujme, vyberajme si.

A hlavne: užívajme si život každý jeden deň!

Božena Huterová