Město Bruntál… město mezi horami a vodou

            …ne všichni, ale vědí, o jaké hory se jedná, a že když vyrazíte do okolí města, tak můžete narazit na několik sopek, které se zde nacházejí.

            Geologicky je celá tato rozlehlá oblast neobyčejně pestrá. Přestože je převážná část Nízkého Jeseníku tvořena břidlicemi či dalšími usazenými horninami, nalezneme tady i horniny vyvřelé, především v okolí sopečných kuželů jako jsou Venušina sopkaVelký Roudný, Malý Roudný či Uhlířský vrch v oblasti Bruntálské vrchoviny. Nízký Jeseník se tak řadí k vulkanickým pohořím České republiky.

Kolik sopek je v ČR? Kolik v našem okolí?

V ČR je 59 vyhaslých sopek a v okolí města Bruntál se nachází 5 z nich. Jedná se o izolovaná vulkanická centra v Nízkém Jeseníku:

  1. Červená hora, Nízký Jeseník
  2. Malý Roudný, Nízký Jeseník
  3. Uhlířský vrch u Bruntálu, Nízký Jeseník
  4. Velký Roudný u Roudna, Nízký Jeseník
  5. Venušina sopka u Meziny, Nízký Jeseník

Uhlířský vrch nebo Venušina sopka soptily ještě před necelými dvěma miliony let. Tady se dají vidět i zbytky pěkných lávových proudů.

Pokud zavítáte do našeho okolí, tak Vás zveme na některou z výše uvedených sopek. Z vlastní zkušenosti jsou dle mého názoru nejpěknější Uhlířský vrch a Velký Roudný.

Uhlířský vrch

 Již v roce 1966 byl vyhlášen jako významná přírodní památka. Z města Bruntál vede na Uhlířský vrch křížová cesta velkou a asi 200 let starou lipovou alejí.

Chráněné území na Uhlířském vrchu se rozkládá ve výškách 604-670 m. Na úbočích Uhlířského vrchu se nacházejí velké rozsáhlé odkryvy po lomech na tufy z 19. století. Lomové stěny dosahují výšky až 40 metrů a jsou učebnicovou ukázkou řezu sopečného tělesa s vystupujícími a nápadně červenými vrstvami sopečných popelů.

Na vrcholu stojí barokní kostel Panny Marie Pomocné, který byl dlouhou dobu v troskách. Na přelomu tisíciletí byl kostel opraven a dnes slouží svému původnímu účelu.

Uhlířský vrch

Velký Roudný

            Přibližně 12 km jihovýchodně od Bruntálu se z krajiny zvedá nejvyšší a nejmohutnější vrchol sopečného původu Velký Roudný (780 m). Vulkán byl aktivní před 2,5 miliony až 1,4 miliony let. Velký Roudný je považován za nejzachovalejší sopku nejen Nízkého Jeseníku, ale i jednu z nejzachovalejších sopek Českého masivu. Roku 1966 bylo vyhlášeno 81 hektarů plochy kopce národní přírodní památkou chránící vzácně zachovalý doklad vulkanické činnosti v oblasti Nízkého Jeseníku. Svahy Velkého Roudného navíc z velké části porůstají vysoce ceněné, druhově bohaté mezofilní louky s charakteristickými pásy stromů a keřů, které vyrostly na kamenitých mezích a haldách mezi někdejšími políčky. Je zde také monitorován výskyt řady ohrožených rostlinných druhů (orchidej vstavač mužský, rmen barvířský…), včetně teplomilných rostlin vázaných na hnědočervené tufy v jižní části území.

Velký Roudný

Na vrcholu stojí dřevěná rozhledna, která byla otevřena v roce 2007. Má šest pater, výšku 20 metrů a 78 schodů. Odměnou za výstup se naskytne krásný výhled na Malý Roudný a vodní nádrž Slezská Harta.

Velký Roudný – Rozhledna na vrcholu

Bruntál není jen drsný kraj, ale i pěkná příroda s mnohými zajímavostmi.

Město Bruntál… město mezi horami a vodou

            …ne všichni, ale vědí, o jaké hory se jedná, a že když vyrazíte do okolí města, tak můžete narazit na několik sopek, které se zde nacházejí.

            Geologicky je celá tato rozlehlá oblast neobyčejně pestrá. Přestože je převážná část Nízkého Jeseníku tvořena břidlicemi či dalšími usazenými horninami, nalezneme tady i horniny vyvřelé, především v okolí sopečných kuželů jako jsou Venušina sopkaVelký Roudný, Malý Roudný či Uhlířský vrch v oblasti Bruntálské vrchoviny. Nízký Jeseník se tak řadí k vulkanickým pohořím České republiky.

Kolik sopek je v ČR? Kolik v našem okolí?

V ČR je 59 vyhaslých sopek a v okolí města Bruntál se nachází 5 z nich. Jedná se o izolovaná vulkanická centra v Nízkém Jeseníku:

  1. Červená hora, Nízký Jeseník
  2. Malý Roudný, Nízký Jeseník
  3. Uhlířský vrch u Bruntálu, Nízký Jeseník
  4. Velký Roudný u Roudna, Nízký Jeseník
  5. Venušina sopka u Meziny, Nízký Jeseník

Uhlířský vrch nebo Venušina sopka soptily ještě před necelými dvěma miliony let. Tady se dají vidět i zbytky pěkných lávových proudů.

Pokud zavítáte do našeho okolí, tak Vás zveme na některou z výše uvedených sopek. Z vlastní zkušenosti jsou dle mého názoru nejpěknější Uhlířský vrch a Velký Roudný.

Uhlířský vrch

 Již v roce 1966 byl vyhlášen jako významná přírodní památka. Z města Bruntál vede na Uhlířský vrch křížová cesta velkou a asi 200 let starou lipovou alejí.

Chráněné území na Uhlířském vrchu se rozkládá ve výškách 604-670 m. Na úbočích Uhlířského vrchu se nacházejí velké rozsáhlé odkryvy po lomech na tufy z 19. století. Lomové stěny dosahují výšky až 40 metrů a jsou učebnicovou ukázkou řezu sopečného tělesa s vystupujícími a nápadně červenými vrstvami sopečných popelů.

Na vrcholu stojí barokní kostel Panny Marie Pomocné, který byl dlouhou dobu v troskách. Na přelomu tisíciletí byl kostel opraven a dnes slouží svému původnímu účelu.

Uhlířský vrch

Velký Roudný

            Přibližně 12 km jihovýchodně od Bruntálu se z krajiny zvedá nejvyšší a nejmohutnější vrchol sopečného původu Velký Roudný (780 m). Vulkán byl aktivní před 2,5 miliony až 1,4 miliony let. Velký Roudný je považován za nejzachovalejší sopku nejen Nízkého Jeseníku, ale i jednu z nejzachovalejších sopek Českého masivu. Roku 1966 bylo vyhlášeno 81 hektarů plochy kopce národní přírodní památkou chránící vzácně zachovalý doklad vulkanické činnosti v oblasti Nízkého Jeseníku. Svahy Velkého Roudného navíc z velké části porůstají vysoce ceněné, druhově bohaté mezofilní louky s charakteristickými pásy stromů a keřů, které vyrostly na kamenitých mezích a haldách mezi někdejšími políčky. Je zde také monitorován výskyt řady ohrožených rostlinných druhů (orchidej vstavač mužský, rmen barvířský…), včetně teplomilných rostlin vázaných na hnědočervené tufy v jižní části území.

Velký Roudný

Na vrcholu stojí dřevěná rozhledna, která byla otevřena v roce 2007. Má šest pater, výšku 20 metrů a 78 schodů. Odměnou za výstup se naskytne krásný výhled na Malý Roudný a vodní nádrž Slezská Harta.

Velký Roudný – Rozhledna na vrcholu

Bruntál není jen drsný kraj, ale i pěkná příroda s mnohými zajímavostmi.