Současný trh je o dostupnosti materiálu

OCEL

Situace na trhu s ocelí se nelepší, problémy přetrvávají nebo se prohlubují. Nedostupnost ocelových pásů a plechů je zapříčiněna obrovskou poptávkou po válcovaných materiálech, problémy s výpadky ve výrobě u všech výrobců v řádech milionů tun z důvodu pandemie, snížením výroby v ILVA v Itálii, finančními problémy skupiny Liberty a Dunaffer a s tím souvisejícím omezení výrobních kapacit. Situaci nepomáhají ani dovozní cla a restrikce nebo nemožnost nákupu materiálu z jiných částí světa, z důvodu enormní poptávky v Asii a Americe, kde se ceny za tepla válcovaných svitků vyšplhaly na 1000 EUR/t. Dlouhá dodací doba a extrémní růst cen se pravděpodobně nezastaví ani ve 3-4 Q. 2021. Růst cen ocelových válcovaných materiálů pokořuje jeden rekord za druhým.

NEREZ

Rovněž v oblasti nerezových válcovaných materiálů narážíme na nedostatek materiálu a dlouhé dodací termíny. Ty se aktuálně pohybují na přelomu července a srpna. Výjimkou však nejsou ani objednávky na dodávky materiálu až na 1Q/2022. Většina evropských výrobců momentálně materiál nenabízí a snaží se splnit již potvrzené a dohodnuté kontrakty. Zejména u feritických materiálů, kde je zvýšená poptávka v oblasti bílé techniky, hlásí výrobci vyprodané kapacity.

HLINÍK

Situaci v oblasti hliníkových polotovarů jsme již popisovali v dříve uveřejněném příspěvku a zejména ve válcovaných polotovarech ji lze charakterizovat jedním slovem, a to „nedostatek“. Souběh mnoha okolností rozložených po celém světě vede ke stavu, že počínaje fóliemi o tloušťce několika mikronů a konče válcovanými deskami v síle několika set milimetrů, je absolutní nedostatek materiálů i při zcela vytížených dostupných kapacitách výrobců. V případě některých válcoven již nelze ani hovořit o dodací lhůtě, protože jednoduše žádné nové objednávky nepřijímají. U mnoha dalších se bavíme o dodání v následujícím roce a prakticky neexistuje evropská válcovna, která by potvrdila dodání dříve než v červenci/srpnu, a to jen za předpokladu rezervované kapacity. V případě, že nedojde ke zcela zásadní změně trhu, např. pozastavení nebo razantnímu poklesu odběrů v sektoru automobilů, nelze oproti původním prognózám očekávat změnu této situace ani v průběhu 3. kvartálu. Cena, přestože díky výše popsané situaci letí raketově vzhůru, přestává dnes být hlavním tématem, protože rozhodující je dostupnost. Nicméně, pro dokreslení ji zmíníme alespoň obecným konstatováním, že procentuální nárůst přepracovacích cen (bez hodnoty kovu) mezi lednem a červencem 2021 činí u slitinových plechů přibližně 70% a u nelegovaných plechů prozatím 65%. Obojí je navíc bez tzv. prémie, která vzhledem k vysoké poptávce rovněž rychle roste. Tato prémie, která byla dříve většinou součástí výše zmíněné přepracovací ceny, je dnes účtována separátně jako 3. položka ceny s tím, že bude doúčtována dle situace v době dodání.

V sortimentu lisovaných polotovarů, tj. profilů a tyčí, ještě není situace tak dramatická, ale po relativně klidném 1. kvartálu se i zde začíná postupně zhoršovat. Ceny za běžné profily se zvedají v řádu stovek EUR/t a pomalu, ale jistě se prodlužují dodací lhůty. V tyčích je díky nepoměrně menšímu počtu výrobců situace horší a při dnes standardním rychlém růstu cen začíná být i v tomto sortimentu nedostatek materiálu.

U hliníkových desek se trh potýká s nedostupností zejména u komodity válcovaných desek. Kapacity některých válcoven jsou vyprodány do konce 3Q, jiné válcovny odmítají nabízet desky i na dřívější měsíce, aby zastavily přeplnění a vyprodání kapacit na delší období. Ruští dodavatelé směřují většinu dodávek na domácí trh a dovozy z Číny jsou z důvodu antidumpingových cel v současné době téměř vyloučeny. Jedinou relativně dostupnou komoditou zůstávají lité a lité frézované desky, které se by se však mohly potýkat s nedostatkem vstupního materiálu pro jejich výrobu.

CLA

Evropská komise schválila již dříve ochranná opatření proti rostoucí vlně dovozů nerezové válcované oceli ze třetích zemí. Zachovávají ale systém měkkých kvót, kdy je až po jejich případném vyčerpání uvaleno clo 25% na další dovoz oceli.

S ohledem na šetření Evropské unie týkající se importu válcovaných produktů z Čínské lidové republiky je aktuálně navrhováno prozatímní antidumpingové clo na hliníkové válcované produkty ve výši 19,6 – 47,3% dle jednotlivých výrobců. Výjimkou jsou pouze materiály pro plechovky na nápoje, některé materiály pro automobilový a letecký průmysl a materiály pro lakování a kompozitní panely.     

USA uvalí konečná antidumpingová cla ve výši 49,4 – 242,8% na běžné hlinkové plechy z 18 zkoumaných zemí. Jedná se většinou o plechy používané na fasády, karoserie nákladních aut či dopravní značky. Nejvyšším clem bude zatížen dovoz hliníku z Německa, mezi 18 zkoumanými zeměmi jsou dodavatelé z Evropy, Asie i Afriky. Tento fakt rovněž ovlivní dostupnost nebo nedostupnost materiálů u jednotlivých výrobců.

PLASTY

Plasty, které často zůstávají stranou pozornosti, jsou kvůli mrazům a poptávce na rekordu. Oživení globální poptávky (zejména po spotřebním zboží) a výpadky způsobené únorovými mrazy v Texasu ovlivnily trhy po celém světě. V dlouhodobém výhledu budou petrochemické produkty největším zdrojem růstu poptávky po ropě, díky růstu ekonomiky a stále častějšímu využívání plastů ve spotřebním zboží.

V našem případě se jedná o různé druhy obalových fólií, kde zvýšená poptávka způsobuje jak nedostatek materiálu na trhu a dlouhé dodací termíny, tak odlišný způsob naceňování, kdy skutečná cena je známa až v okamžiku reálného dodání materiálu nebo se materiál nakupuje formou aukcí.

OBECNĚ

Antidumpingová cla na asijské materiály, zdražení námořní dopravy a nedostatek kontejnerů pro dovoz materiálu, zvýšený export do USA u některých výrobců a celková změna na trhu spotřebitelů, to vše vyvolalo vyprodání kapacit u evropských výrobců válcovaných materiálů, zpoždění dodávek a zdražování, které v některých případech dosahuje dvounásobné výše oproti konci roku 2020. Cena je dále hnána nahoru navyšováním cen LME a prémie, ale především poptávkou převyšující nabídku. Převážná část jednání s našimi dodavateli je momentálně o kapacitách, dostupnosti, termínech a minimalizaci skluzů u existujících objednávek. Cena se stává pouze kosmetickou součástí, což znamená, že ve většině případů je prostor pro cenová vyjednávání velmi malý a je nutno akceptovat nabízené ceny. Firmy, které neměly dohodnuté kapacity u svých dodavatelů prostřednictvím rámcových nebo jiných smluv, jen těžko bojují o jakákoliv množství.

Spotřebitelé teď tráví více času doma, roste poptávka po spotřebním zboží, klesá poptávka v jiných oblastech, trh se mění.  Otázkou zůstává, jak dalece je vysoká poptávka tažena skutečným růstem spotřeby, panikou a celkovou situací ve společnosti a kdy dojde ke změně. Nicméně, aktuálně zůstává nejfrekventovanějším slovem tohoto článku NEDOSTATEK a je to zároveň nejvýstižnější popis pro současnou situaci v oblasti námi zpracovávaných komodit a pravděpodobně i pro situaci v nejbližších měsících.

Současný trh je o dostupnosti materiálu

OCEL

Situace na trhu s ocelí se nelepší, problémy přetrvávají nebo se prohlubují. Nedostupnost ocelových pásů a plechů je zapříčiněna obrovskou poptávkou po válcovaných materiálech, problémy s výpadky ve výrobě u všech výrobců v řádech milionů tun z důvodu pandemie, snížením výroby v ILVA v Itálii, finančními problémy skupiny Liberty a Dunaffer a s tím souvisejícím omezení výrobních kapacit. Situaci nepomáhají ani dovozní cla a restrikce nebo nemožnost nákupu materiálu z jiných částí světa, z důvodu enormní poptávky v Asii a Americe, kde se ceny za tepla válcovaných svitků vyšplhaly na 1000 EUR/t. Dlouhá dodací doba a extrémní růst cen se pravděpodobně nezastaví ani ve 3-4 Q. 2021. Růst cen ocelových válcovaných materiálů pokořuje jeden rekord za druhým.

NEREZ

Rovněž v oblasti nerezových válcovaných materiálů narážíme na nedostatek materiálu a dlouhé dodací termíny. Ty se aktuálně pohybují na přelomu července a srpna. Výjimkou však nejsou ani objednávky na dodávky materiálu až na 1Q/2022. Většina evropských výrobců momentálně materiál nenabízí a snaží se splnit již potvrzené a dohodnuté kontrakty. Zejména u feritických materiálů, kde je zvýšená poptávka v oblasti bílé techniky, hlásí výrobci vyprodané kapacity.

HLINÍK

Situaci v oblasti hliníkových polotovarů jsme již popisovali v dříve uveřejněném příspěvku a zejména ve válcovaných polotovarech ji lze charakterizovat jedním slovem, a to „nedostatek“. Souběh mnoha okolností rozložených po celém světě vede ke stavu, že počínaje fóliemi o tloušťce několika mikronů a konče válcovanými deskami v síle několika set milimetrů, je absolutní nedostatek materiálů i při zcela vytížených dostupných kapacitách výrobců. V případě některých válcoven již nelze ani hovořit o dodací lhůtě, protože jednoduše žádné nové objednávky nepřijímají. U mnoha dalších se bavíme o dodání v následujícím roce a prakticky neexistuje evropská válcovna, která by potvrdila dodání dříve než v červenci/srpnu, a to jen za předpokladu rezervované kapacity. V případě, že nedojde ke zcela zásadní změně trhu, např. pozastavení nebo razantnímu poklesu odběrů v sektoru automobilů, nelze oproti původním prognózám očekávat změnu této situace ani v průběhu 3. kvartálu. Cena, přestože díky výše popsané situaci letí raketově vzhůru, přestává dnes být hlavním tématem, protože rozhodující je dostupnost. Nicméně, pro dokreslení ji zmíníme alespoň obecným konstatováním, že procentuální nárůst přepracovacích cen (bez hodnoty kovu) mezi lednem a červencem 2021 činí u slitinových plechů přibližně 70% a u nelegovaných plechů prozatím 65%. Obojí je navíc bez tzv. prémie, která vzhledem k vysoké poptávce rovněž rychle roste. Tato prémie, která byla dříve většinou součástí výše zmíněné přepracovací ceny, je dnes účtována separátně jako 3. položka ceny s tím, že bude doúčtována dle situace v době dodání.

V sortimentu lisovaných polotovarů, tj. profilů a tyčí, ještě není situace tak dramatická, ale po relativně klidném 1. kvartálu se i zde začíná postupně zhoršovat. Ceny za běžné profily se zvedají v řádu stovek EUR/t a pomalu, ale jistě se prodlužují dodací lhůty. V tyčích je díky nepoměrně menšímu počtu výrobců situace horší a při dnes standardním rychlém růstu cen začíná být i v tomto sortimentu nedostatek materiálu.

U hliníkových desek se trh potýká s nedostupností zejména u komodity válcovaných desek. Kapacity některých válcoven jsou vyprodány do konce 3Q, jiné válcovny odmítají nabízet desky i na dřívější měsíce, aby zastavily přeplnění a vyprodání kapacit na delší období. Ruští dodavatelé směřují většinu dodávek na domácí trh a dovozy z Číny jsou z důvodu antidumpingových cel v současné době téměř vyloučeny. Jedinou relativně dostupnou komoditou zůstávají lité a lité frézované desky, které se by se však mohly potýkat s nedostatkem vstupního materiálu pro jejich výrobu.

CLA

Evropská komise schválila již dříve ochranná opatření proti rostoucí vlně dovozů nerezové válcované oceli ze třetích zemí. Zachovávají ale systém měkkých kvót, kdy je až po jejich případném vyčerpání uvaleno clo 25% na další dovoz oceli.

S ohledem na šetření Evropské unie týkající se importu válcovaných produktů z Čínské lidové republiky je aktuálně navrhováno prozatímní antidumpingové clo na hliníkové válcované produkty ve výši 19,6 – 47,3% dle jednotlivých výrobců. Výjimkou jsou pouze materiály pro plechovky na nápoje, některé materiály pro automobilový a letecký průmysl a materiály pro lakování a kompozitní panely.     

USA uvalí konečná antidumpingová cla ve výši 49,4 – 242,8% na běžné hlinkové plechy z 18 zkoumaných zemí. Jedná se většinou o plechy používané na fasády, karoserie nákladních aut či dopravní značky. Nejvyšším clem bude zatížen dovoz hliníku z Německa, mezi 18 zkoumanými zeměmi jsou dodavatelé z Evropy, Asie i Afriky. Tento fakt rovněž ovlivní dostupnost nebo nedostupnost materiálů u jednotlivých výrobců.

PLASTY

Plasty, které často zůstávají stranou pozornosti, jsou kvůli mrazům a poptávce na rekordu. Oživení globální poptávky (zejména po spotřebním zboží) a výpadky způsobené únorovými mrazy v Texasu ovlivnily trhy po celém světě. V dlouhodobém výhledu budou petrochemické produkty největším zdrojem růstu poptávky po ropě, díky růstu ekonomiky a stále častějšímu využívání plastů ve spotřebním zboží.

V našem případě se jedná o různé druhy obalových fólií, kde zvýšená poptávka způsobuje jak nedostatek materiálu na trhu a dlouhé dodací termíny, tak odlišný způsob naceňování, kdy skutečná cena je známa až v okamžiku reálného dodání materiálu nebo se materiál nakupuje formou aukcí.

OBECNĚ

Antidumpingová cla na asijské materiály, zdražení námořní dopravy a nedostatek kontejnerů pro dovoz materiálu, zvýšený export do USA u některých výrobců a celková změna na trhu spotřebitelů, to vše vyvolalo vyprodání kapacit u evropských výrobců válcovaných materiálů, zpoždění dodávek a zdražování, které v některých případech dosahuje dvounásobné výše oproti konci roku 2020. Cena je dále hnána nahoru navyšováním cen LME a prémie, ale především poptávkou převyšující nabídku. Převážná část jednání s našimi dodavateli je momentálně o kapacitách, dostupnosti, termínech a minimalizaci skluzů u existujících objednávek. Cena se stává pouze kosmetickou součástí, což znamená, že ve většině případů je prostor pro cenová vyjednávání velmi malý a je nutno akceptovat nabízené ceny. Firmy, které neměly dohodnuté kapacity u svých dodavatelů prostřednictvím rámcových nebo jiných smluv, jen těžko bojují o jakákoliv množství.

Spotřebitelé teď tráví více času doma, roste poptávka po spotřebním zboží, klesá poptávka v jiných oblastech, trh se mění.  Otázkou zůstává, jak dalece je vysoká poptávka tažena skutečným růstem spotřeby, panikou a celkovou situací ve společnosti a kdy dojde ke změně. Nicméně, aktuálně zůstává nejfrekventovanějším slovem tohoto článku NEDOSTATEK a je to zároveň nejvýstižnější popis pro současnou situaci v oblasti námi zpracovávaných komodit a pravděpodobně i pro situaci v nejbližších měsících.