Bude na trhu dostatek nerezové oceli?

V posledních 2 měsících zasáhly trh nerezové oceli nepříjemné komplikace, které budou mít pravděpodobně těžký dopad na trh nerezové oceli.

Od 5. února 2024 je 1800 dělníků španělského výrobce nerezové oceli Acerinox v časově neomezené stávce. Stávka vedla k přerušení výroby, zahrnuje však i blokády, včetně hlavních dálnic a přístavu Algeciras – jednoho z nejrušnějších překladišť na světě. Zaměstnanci Acerinoxu stávkují za zvýšení platů, rizikové platové bonusy a proti pružné pracovní době. Od roku 2008 jsou jejich platy prakticky zmrazeny.

Acerinox je španělská nadnárodní společnost a jeden z největších výrobců oceli na světě. Má továrny v USA, Německu, Jižní Africe a Malajsii. Stávka připravuje společnost o téměř 1 200 tun denní produkce a zapříčiňuje obrovské finanční ztráty.  

K této již nelehké situaci se přidala stávka 1700 pracovníků finského výrobce nerezové oceli Outokumpu. Jedná se o politickou stávku namířenou proti finské vládě na protest proti vládním reformám trhu práce a škrtům v sociální péči. Stávka nesouvisí s pracovněprávními vztahy společnosti Outokumpu. Odborový svaz a finský odborový svaz pracovníků v dopravě vyhlásily politickou stávku původně na dva týdny, od 11. do 24. března, aktuálně stávka pokračuje již čtvrtým týdnem, do 7.dubna. Většina provozů společnosti Outokumpu na výrobu nerezové oceli, stejně jako přístav Torniu ve Finsku, byly od začátku stávky uzavřeny. Stávka také nepřímo ovlivňuje provoz společnosti v jiných zemích prostřednictvím narušení vnitřních materiálových toků v Evropě i Americe.

Několik milionů tun kapacity těchto evropských tavíren a válcoven tak zůstalo zablokováno. Objevují se také zprávy o nedostatku nerezové oceli v celé Asii. A ceny nerezových válcovaných svitků rostou. Jak velký negativní dopad na celý evropský trh bude mít tato situace, to záleží na mnoha faktorech. Do celé situace sice může zasáhnout podíl dovozů ze třetích zemí, který je však časově náročný, a proto zůstává zásadním ovlivňujícím faktorem délka omezení výroby u výše zmiňovaných dodavatelů, která bude indikovat další vývoj na evropském trhu.

Hana Slováková, ALFUN a.s.

Zdroj obrázku: https://images.app.goo.gl/L7N2oWQUsJnnUgLy6

Bude na trhu dostatek nerezové oceli?

V posledních 2 měsících zasáhly trh nerezové oceli nepříjemné komplikace, které budou mít pravděpodobně těžký dopad na trh nerezové oceli.

Od 5. února 2024 je 1800 dělníků španělského výrobce nerezové oceli Acerinox v časově neomezené stávce. Stávka vedla k přerušení výroby, zahrnuje však i blokády, včetně hlavních dálnic a přístavu Algeciras – jednoho z nejrušnějších překladišť na světě. Zaměstnanci Acerinoxu stávkují za zvýšení platů, rizikové platové bonusy a proti pružné pracovní době. Od roku 2008 jsou jejich platy prakticky zmrazeny.

Acerinox je španělská nadnárodní společnost a jeden z největších výrobců oceli na světě. Má továrny v USA, Německu, Jižní Africe a Malajsii. Stávka připravuje společnost o téměř 1 200 tun denní produkce a zapříčiňuje obrovské finanční ztráty.  

K této již nelehké situaci se přidala stávka 1700 pracovníků finského výrobce nerezové oceli Outokumpu. Jedná se o politickou stávku namířenou proti finské vládě na protest proti vládním reformám trhu práce a škrtům v sociální péči. Stávka nesouvisí s pracovněprávními vztahy společnosti Outokumpu. Odborový svaz a finský odborový svaz pracovníků v dopravě vyhlásily politickou stávku původně na dva týdny, od 11. do 24. března, aktuálně stávka pokračuje již čtvrtým týdnem, do 7.dubna. Většina provozů společnosti Outokumpu na výrobu nerezové oceli, stejně jako přístav Torniu ve Finsku, byly od začátku stávky uzavřeny. Stávka také nepřímo ovlivňuje provoz společnosti v jiných zemích prostřednictvím narušení vnitřních materiálových toků v Evropě i Americe.

Několik milionů tun kapacity těchto evropských tavíren a válcoven tak zůstalo zablokováno. Objevují se také zprávy o nedostatku nerezové oceli v celé Asii. A ceny nerezových válcovaných svitků rostou. Jak velký negativní dopad na celý evropský trh bude mít tato situace, to záleží na mnoha faktorech. Do celé situace sice může zasáhnout podíl dovozů ze třetích zemí, který je však časově náročný, a proto zůstává zásadním ovlivňujícím faktorem délka omezení výroby u výše zmiňovaných dodavatelů, která bude indikovat další vývoj na evropském trhu.

Hana Slováková, ALFUN a.s.

Zdroj obrázku: https://images.app.goo.gl/L7N2oWQUsJnnUgLy6