Daňový balíček úspor aneb co nás čeká v blízké budoucnosti

Seznamte se s nejdůležitějšími změnami, které poslanecká sněmovna schválila, a které by měly vstoupit v platnost od 1.1.2024.

Pro přehlednost opatření jsme vytvořily 3 skupiny – právnické osoby, zaměstnanci, my všichni.

Právnické osoby:

 • Zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19% na 21%.
 • Firmy, které mají většinu transakcí v cizí měně, budou moci od 1. 1. 2024 vést účetnictví ve funkční měně (EUR, USD, GBP) a zároveň v této měně vyplnit daňové přiznání a daň zaplatit.
 • Zdanění příjmů z právnických osob budou podléhat pouze realizované kurzové operace.
 • Omezující daňová uznatelnost při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na první 2 miliony Kč z ceny vozu.
 • Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce, zavedení evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

Zaměstnanci:

 • Zavedení nemocenského pojištění ve výši 0,6% průměrné hrubé mzdy.
 • Zrušení či snížení úlev na dani z příjmů fyzických osob:
  • zrušení slevy na dani na manželku pečující o dítě starší než 3 roky
  • zrušení školkovného
  • zrušení slevy na studenta
  • omezení osvobození nepeněžních benefitů pouze do výše poloviny průměrné mzdy (aktuálně 20 162,- Kč/rok)
  • zrušení osvobození nadlimitních stravenek
  • zrušení osvobození zvýhodnění u manažerských bytů
  • zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům

Všichni:

 • Daň z nemovitých věcí – sazby daně z nemovitých věcí se zvýší přibližně na 1,8 násobek.
 • Zvýšení ceny dálniční známky o 800,- Kč, tzn. z 1 500,- na 2 300,- Kč/rok, s účinností od 1. 3. 2024.
 • Snížení státní podpory stavebního spoření na max. 1 000,- Kč/rok pro nové i stávající smlouvy.
 • Redukce počtu sazeb DPH na základní 21% a sníženou 12%. Přesunutí vybraného zboží a služeb ze snížené do základní sazby DPH.

Pokud se budete chtít seznámit detailněji s jednotlivými úspornými opatřeními, více informací naleznete na stránkách https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/ozdravny-balicek.

Alena Chlápková a Soňa Slavíková, ALFUN a.s.

Daňový balíček úspor aneb co nás čeká v blízké budoucnosti

Seznamte se s nejdůležitějšími změnami, které poslanecká sněmovna schválila, a které by měly vstoupit v platnost od 1.1.2024.

Pro přehlednost opatření jsme vytvořily 3 skupiny – právnické osoby, zaměstnanci, my všichni.

Právnické osoby:

 • Zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19% na 21%.
 • Firmy, které mají většinu transakcí v cizí měně, budou moci od 1. 1. 2024 vést účetnictví ve funkční měně (EUR, USD, GBP) a zároveň v této měně vyplnit daňové přiznání a daň zaplatit.
 • Zdanění příjmů z právnických osob budou podléhat pouze realizované kurzové operace.
 • Omezující daňová uznatelnost při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na první 2 miliony Kč z ceny vozu.
 • Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce, zavedení evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

Zaměstnanci:

 • Zavedení nemocenského pojištění ve výši 0,6% průměrné hrubé mzdy.
 • Zrušení či snížení úlev na dani z příjmů fyzických osob:
  • zrušení slevy na dani na manželku pečující o dítě starší než 3 roky
  • zrušení školkovného
  • zrušení slevy na studenta
  • omezení osvobození nepeněžních benefitů pouze do výše poloviny průměrné mzdy (aktuálně 20 162,- Kč/rok)
  • zrušení osvobození nadlimitních stravenek
  • zrušení osvobození zvýhodnění u manažerských bytů
  • zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům

Všichni:

 • Daň z nemovitých věcí – sazby daně z nemovitých věcí se zvýší přibližně na 1,8 násobek.
 • Zvýšení ceny dálniční známky o 800,- Kč, tzn. z 1 500,- na 2 300,- Kč/rok, s účinností od 1. 3. 2024.
 • Snížení státní podpory stavebního spoření na max. 1 000,- Kč/rok pro nové i stávající smlouvy.
 • Redukce počtu sazeb DPH na základní 21% a sníženou 12%. Přesunutí vybraného zboží a služeb ze snížené do základní sazby DPH.

Pokud se budete chtít seznámit detailněji s jednotlivými úspornými opatřeními, více informací naleznete na stránkách https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/ozdravny-balicek.

Alena Chlápková a Soňa Slavíková, ALFUN a.s.