MĚSÍC DUBEN VE ZNAMENÍ RECERTIFIKAČNÍHO AUDITU ISO 9001

Slovo audit pochází z latinského slova auditus neboli slyšení. Každý z nás si ale pod tímto pojmem vybaví něco jiného.

Audity máme interní, zákaznické, bezpečnostní, finanční… a řadu dalších. Dnes se budeme věnovat auditu kvality. Ten prověřuje systém řízení kvality ve společnosti. Účelem je zjistit, zda společnost plní požadavky mezinárodní normy včetně vybudování systému dokumentace. V současnosti nejznámější příkladem auditu systému řízení kvality jsou podmínky pro získání kvalifikace podle ISO 9001. A právě tento audit u nás během dubna 2023 proběhl.

Pro vytvoření jednotných pravidel a jednotného rámce zabezpečování jakosti v organizacích všech typů a velikostí byly vypracovány normy řady ISO 9000. Naše společnost je certifikována dle ISO 9001:2016. Tato norma specifikuje požadavky na systémy managementu jakosti pro použití v případě, že je zapotřebí prokázat způsobilost organizace k poskytování výrobků, které splňují požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky předpisů.

Certifikace systému managementu organizace (tj. jejího systému řízení) podle ISO 9001 přináší organizacím zvýšení důvěryhodnosti skrz mezinárodně uznávaný certifikát. Jedná se však o nepovinnou aktivitu. Platnost certifikátu je 3 roky (během kterých se provádí kontrolní/dozorové audity), a pak je třeba absolvovat další (recertifikační) audit.  Certifikace mohou využít jakékoliv společnosti zabývající se výrobou, distribucí nebo servisem.

Výše uvedenou teorii bych ráda doplnila o zkušenosti z praxe. Nastal den D a začíná očekávaný recertifikační audit. Po přátelském uvítání s auditorem ze společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. postupně prověřujeme nastavení našeho systému. Po doložení požadované dokumentace, prověření procesů, prohlídce výroby a namátkové kontrole měřidel, revizí výrobních, nákupních i zákaznických objednávek….přichází konečný verdikt. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a pan auditor i my jsme si ověřili, že vše je nastaveno tak, aby bylo zajištěno fungování systému a maximálně vyhověno požadavkům našich zákazníků.

Pro velkou řadu pracovníků bývá slovo audit spojeno se slovem stres. Málokdo z nás má rád, když nás někdo podrobí ověřování, kontrole a dokazování skutečností… Troufám si tvrdit, že během tohoto auditu šlo především o výměnu zkušeností. Je přínosné slyšet názor někoho, kdo není ovlivněn každodenním působením ve firmě, má nadhled a zkušenosti z ostatních firem. Myslím, že základem většiny úspěchu je komunikace a doufám, že i v dalším období nás audit kvality, ale i další audity, např. zákaznické audity, posunou dál a budou přínosem pro všechny zúčastněné strany tak, abychom se mohli i nadále rozvíjet.

Na závěr mohu pouze konstatovat, že slovo slyšení (auditus) a audit spolu opravdu úzce souvisí.

Nora Šalajková, ALFUN a.s.

MĚSÍC DUBEN VE ZNAMENÍ RECERTIFIKAČNÍHO AUDITU ISO 9001

Slovo audit pochází z latinského slova auditus neboli slyšení. Každý z nás si ale pod tímto pojmem vybaví něco jiného.

Audity máme interní, zákaznické, bezpečnostní, finanční… a řadu dalších. Dnes se budeme věnovat auditu kvality. Ten prověřuje systém řízení kvality ve společnosti. Účelem je zjistit, zda společnost plní požadavky mezinárodní normy včetně vybudování systému dokumentace. V současnosti nejznámější příkladem auditu systému řízení kvality jsou podmínky pro získání kvalifikace podle ISO 9001. A právě tento audit u nás během dubna 2023 proběhl.

Pro vytvoření jednotných pravidel a jednotného rámce zabezpečování jakosti v organizacích všech typů a velikostí byly vypracovány normy řady ISO 9000. Naše společnost je certifikována dle ISO 9001:2016. Tato norma specifikuje požadavky na systémy managementu jakosti pro použití v případě, že je zapotřebí prokázat způsobilost organizace k poskytování výrobků, které splňují požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky předpisů.

Certifikace systému managementu organizace (tj. jejího systému řízení) podle ISO 9001 přináší organizacím zvýšení důvěryhodnosti skrz mezinárodně uznávaný certifikát. Jedná se však o nepovinnou aktivitu. Platnost certifikátu je 3 roky (během kterých se provádí kontrolní/dozorové audity), a pak je třeba absolvovat další (recertifikační) audit.  Certifikace mohou využít jakékoliv společnosti zabývající se výrobou, distribucí nebo servisem.

Výše uvedenou teorii bych ráda doplnila o zkušenosti z praxe. Nastal den D a začíná očekávaný recertifikační audit. Po přátelském uvítání s auditorem ze společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. postupně prověřujeme nastavení našeho systému. Po doložení požadované dokumentace, prověření procesů, prohlídce výroby a namátkové kontrole měřidel, revizí výrobních, nákupních i zákaznických objednávek….přichází konečný verdikt. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a pan auditor i my jsme si ověřili, že vše je nastaveno tak, aby bylo zajištěno fungování systému a maximálně vyhověno požadavkům našich zákazníků.

Pro velkou řadu pracovníků bývá slovo audit spojeno se slovem stres. Málokdo z nás má rád, když nás někdo podrobí ověřování, kontrole a dokazování skutečností… Troufám si tvrdit, že během tohoto auditu šlo především o výměnu zkušeností. Je přínosné slyšet názor někoho, kdo není ovlivněn každodenním působením ve firmě, má nadhled a zkušenosti z ostatních firem. Myslím, že základem většiny úspěchu je komunikace a doufám, že i v dalším období nás audit kvality, ale i další audity, např. zákaznické audity, posunou dál a budou přínosem pro všechny zúčastněné strany tak, abychom se mohli i nadále rozvíjet.

Na závěr mohu pouze konstatovat, že slovo slyšení (auditus) a audit spolu opravdu úzce souvisí.

Nora Šalajková, ALFUN a.s.