Recyklace kovů aneb metal z kontejnerů

V dnešním světě se setkáváme s širokou škálou kovů, od hliníku po ocel, přičemž každý z nich nese své vlastní unikátní vlastnosti a uplatnění. Naše firma nese motto „METAL NENÍ JENOM HUDBA“, a tato filozofie se odráží v našem přístupu k odpovědnému nakládání s kovy. Recyklace kovů, které lze provádět opakovaně, přináší mnoho výhod, včetně úspory primárních surovin a energie, což v konečném důsledku podporuje udržitelný rozvoj.

Kovy hrají klíčovou roli v mnoha odvětvích průmyslu a jsou neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života. S rostoucím povědomím o dopadech lidské činnosti na životní prostředí se stává recyklace kovů nezbytným krokem směrem k udržitelnější budoucnosti. Tento proces přináší několik výhod, včetně snížení potřeby nových minerálních surovin, úspory energie a omezení emisí skleníkových plynů spojených s těžbou a výrobou nových kovových materiálů.

V České republice se recyklace kovů stala klíčovým prvkem odpadového hospodaření. Odpady z kovů jsou pečlivě tříděny a zpracovávány na specializovaných zařízeních, kde jsou roztaveny a převedeny zpět do formy vhodné pro výrobu nových výrobků. Tento postup nejen minimalizuje množství odpadu, ale také šetří přírodní zdroje a snižuje negativní dopady průmyslových odvětví na životní prostředí.

Recyklace kovů není pouze ekologickým rozhodnutím, ale také ekonomicky výhodnou alternativou. Zabraňuje zbytečnému plýtvání cennými surovinami a podporuje udržitelné využívání přírodních zdrojů. Společným úsilím jednotlivců, firem a států můžeme přispět k vytváření kruhové ekonomiky, která maximalizuje využití kovových materiálů a minimalizuje ekologický otisk naší činnosti.

Proč se omezovat pouze na suše faktické informace? Připravili jsme pro vás několik zajímavých perliček, abychom vás pobavili a obohatili zážitek z čtení.

Životnost hliníku

  • Hliník má přibližně 80 let životnosti, během kterých si udržuje své vlastnosti. Ve Spojených státech je stále v oběhu tři čtvrtiny množství hliníku vyrobeného od roku 1888.

Hliník vs. zlato

  • Kdysi byl hliník ceněný více než jiné kovy. Například Napoleon III. si nechal servírovat pokrmy na hliníkovém nádobí, přičemž preferoval hliník před zlatem.

Úspora energie

  • Třídění kovů přináší výhody z hlediska úspory energie, neboť při opětovném využití kovů potřebujeme mnohem méně energie. Tím šetříme přírodu, životní prostředí a minimalizujeme náklady na těžbu a dopravu surovin.

Společnost EKOKOM každý květen zveřejňuje výroční zprávu. V současné době máme k dispozici informace za rok 2022, které jsou následující:

V České republice bylo recyklováno v roce 2022 46 436 tun kovových obalových odpadů, což představuje 63 % celkového množství. Během roku 2022 bylo možné třídit kovy do 119 416 kontejnerů a menších nádob, přičemž průměrná domácnost vytřídila 46,2 kg kovů.

Věříme, že v blízké budoucnosti dosáhneme my všichni ještě výraznějších úspěchů v oblasti třídění kovů a dalších odpadů. Podobně jako v současné době přikládáme větší význam třídění plastů, jsme přesvědčeni, že i recyklace železa a hliníku se přiblíží k dosavadnímu standardu recyklace obalových materiálů z papíru, který dnes dosahuje pozoruhodných 96%.

Zdroje informací: www.samosebou.cz; www.ekokom.cz

Michaela Kozáčková, ALFUN a.s.

Recyklace kovů aneb metal z kontejnerů

V dnešním světě se setkáváme s širokou škálou kovů, od hliníku po ocel, přičemž každý z nich nese své vlastní unikátní vlastnosti a uplatnění. Naše firma nese motto „METAL NENÍ JENOM HUDBA“, a tato filozofie se odráží v našem přístupu k odpovědnému nakládání s kovy. Recyklace kovů, které lze provádět opakovaně, přináší mnoho výhod, včetně úspory primárních surovin a energie, což v konečném důsledku podporuje udržitelný rozvoj.

Kovy hrají klíčovou roli v mnoha odvětvích průmyslu a jsou neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života. S rostoucím povědomím o dopadech lidské činnosti na životní prostředí se stává recyklace kovů nezbytným krokem směrem k udržitelnější budoucnosti. Tento proces přináší několik výhod, včetně snížení potřeby nových minerálních surovin, úspory energie a omezení emisí skleníkových plynů spojených s těžbou a výrobou nových kovových materiálů.

V České republice se recyklace kovů stala klíčovým prvkem odpadového hospodaření. Odpady z kovů jsou pečlivě tříděny a zpracovávány na specializovaných zařízeních, kde jsou roztaveny a převedeny zpět do formy vhodné pro výrobu nových výrobků. Tento postup nejen minimalizuje množství odpadu, ale také šetří přírodní zdroje a snižuje negativní dopady průmyslových odvětví na životní prostředí.

Recyklace kovů není pouze ekologickým rozhodnutím, ale také ekonomicky výhodnou alternativou. Zabraňuje zbytečnému plýtvání cennými surovinami a podporuje udržitelné využívání přírodních zdrojů. Společným úsilím jednotlivců, firem a států můžeme přispět k vytváření kruhové ekonomiky, která maximalizuje využití kovových materiálů a minimalizuje ekologický otisk naší činnosti.

Proč se omezovat pouze na suše faktické informace? Připravili jsme pro vás několik zajímavých perliček, abychom vás pobavili a obohatili zážitek z čtení.

Životnost hliníku

  • Hliník má přibližně 80 let životnosti, během kterých si udržuje své vlastnosti. Ve Spojených státech je stále v oběhu tři čtvrtiny množství hliníku vyrobeného od roku 1888.

Hliník vs. zlato

  • Kdysi byl hliník ceněný více než jiné kovy. Například Napoleon III. si nechal servírovat pokrmy na hliníkovém nádobí, přičemž preferoval hliník před zlatem.

Úspora energie

  • Třídění kovů přináší výhody z hlediska úspory energie, neboť při opětovném využití kovů potřebujeme mnohem méně energie. Tím šetříme přírodu, životní prostředí a minimalizujeme náklady na těžbu a dopravu surovin.

Společnost EKOKOM každý květen zveřejňuje výroční zprávu. V současné době máme k dispozici informace za rok 2022, které jsou následující:

V České republice bylo recyklováno v roce 2022 46 436 tun kovových obalových odpadů, což představuje 63 % celkového množství. Během roku 2022 bylo možné třídit kovy do 119 416 kontejnerů a menších nádob, přičemž průměrná domácnost vytřídila 46,2 kg kovů.

Věříme, že v blízké budoucnosti dosáhneme my všichni ještě výraznějších úspěchů v oblasti třídění kovů a dalších odpadů. Podobně jako v současné době přikládáme větší význam třídění plastů, jsme přesvědčeni, že i recyklace železa a hliníku se přiblíží k dosavadnímu standardu recyklace obalových materiálů z papíru, který dnes dosahuje pozoruhodných 96%.

Zdroje informací: www.samosebou.cz; www.ekokom.cz

Michaela Kozáčková, ALFUN a.s.