Nové příležitosti a výzvy

S trochou nadsázky se dá říct, že se toho za poslední tři roky událo víc, než za posledních třicet let. Počínaje nástupem koronaviru, nedostatkem čipů a jiných komponentů potřebných pro moderní technologie, přes prudký růst cen zboží i služeb, nedostatek některých chemických prvků a surovin potřebných často i k výrobě hutního materiálu, zdražení námořních kontejnerů a lodní přepravy, významný růst cen energií, strmý růst inflace, až po Ruskem zahájenou válku a napadení autonomní Ukrajiny. Asi bych takto mohl ještě chvíli pokračovat.

Ať se nám to líbí, nebo ne, jsme součástí globalizovaného světa a musíme těmto okolnostem a vlivům ve větší či menší míře čelit jako jednotlivci, společnost i firma.

Mnohé z výše uvedených vlivů měly za následek v lepším případě stagnaci, v tom horším pak propad některých průmyslových oborů, do kterých i my dodáváme hutní materiál, došlo k poklesu poptávky na trhu, k panice z nedostatku materiálu a jeho následným předzásobením na straně dodavatelů i zákazníků. Mezi obory, které utrpěly největší rány, patří stavební průmysl, výroba bílé techniky a spotřebního zboží a automobilní průmysl (ten snad jen s výjimkou zelené elektromobility).

Rozhodně zde nechci tvrdit, že se všem a všemu přestalo dařit, ani zde nechci šířit negativní názory či vyhlížet bídu, zmar či apokalypsu. Ve firmě, ani ve společnosti. Zcela jistě jsou obory, které dokážou svými inovacemi a vývojem nepříznivým vlivům úspěšně čelit, případně se jejich prostřednictvím rozvíjet. Jsou to hlavně výrobní obory související s úsporami energií (fotovoltaické elektrárny, výroba kamen, tepelných čerpadel, topné a rekuperační systémy, výroba kontejnerů pro přepravu zboží nebo stavbu modulárních domů), dále je to letecký a zbrojařský průmysl. Tímto směrem se ubíraly aktivity našeho obchodního oddělení v loňském roce a podobné trendy budeme následovat i v letech příštích.

Velkou obchodní příležitost vidíme v materiálech, průmyslových oborech a technologiích s vyšší přidanou hodnotou související s větší finalizací materiálu. Proto v tomto roce v Bruntále realizujeme dvě investice do pro nás nových druhů technologií. První z nich bude instalace laseru a ohraňovacího lisu pro zpracování plechů napříč námi dodávanými komoditami, druhou pak v polovině roku 5-osá CNC fréza určená pro obrábění polotovarů hliníkových desek.

A protože z negativního přístupu nikdy nevzešlo nic pozitivního, vyhlížejme tento rok, který bude všechno, jen ne lehký, s optimismem, nadějí, pokorou, odhodláním a přicházející změny vnímejme vždy jako příležitost.

Vladimír Brídzík, ALFUN a.s.

Nové příležitosti a výzvy

S trochou nadsázky se dá říct, že se toho za poslední tři roky událo víc, než za posledních třicet let. Počínaje nástupem koronaviru, nedostatkem čipů a jiných komponentů potřebných pro moderní technologie, přes prudký růst cen zboží i služeb, nedostatek některých chemických prvků a surovin potřebných často i k výrobě hutního materiálu, zdražení námořních kontejnerů a lodní přepravy, významný růst cen energií, strmý růst inflace, až po Ruskem zahájenou válku a napadení autonomní Ukrajiny. Asi bych takto mohl ještě chvíli pokračovat.

Ať se nám to líbí, nebo ne, jsme součástí globalizovaného světa a musíme těmto okolnostem a vlivům ve větší či menší míře čelit jako jednotlivci, společnost i firma.

Mnohé z výše uvedených vlivů měly za následek v lepším případě stagnaci, v tom horším pak propad některých průmyslových oborů, do kterých i my dodáváme hutní materiál, došlo k poklesu poptávky na trhu, k panice z nedostatku materiálu a jeho následným předzásobením na straně dodavatelů i zákazníků. Mezi obory, které utrpěly největší rány, patří stavební průmysl, výroba bílé techniky a spotřebního zboží a automobilní průmysl (ten snad jen s výjimkou zelené elektromobility).

Rozhodně zde nechci tvrdit, že se všem a všemu přestalo dařit, ani zde nechci šířit negativní názory či vyhlížet bídu, zmar či apokalypsu. Ve firmě, ani ve společnosti. Zcela jistě jsou obory, které dokážou svými inovacemi a vývojem nepříznivým vlivům úspěšně čelit, případně se jejich prostřednictvím rozvíjet. Jsou to hlavně výrobní obory související s úsporami energií (fotovoltaické elektrárny, výroba kamen, tepelných čerpadel, topné a rekuperační systémy, výroba kontejnerů pro přepravu zboží nebo stavbu modulárních domů), dále je to letecký a zbrojařský průmysl. Tímto směrem se ubíraly aktivity našeho obchodního oddělení v loňském roce a podobné trendy budeme následovat i v letech příštích.

Velkou obchodní příležitost vidíme v materiálech, průmyslových oborech a technologiích s vyšší přidanou hodnotou související s větší finalizací materiálu. Proto v tomto roce v Bruntále realizujeme dvě investice do pro nás nových druhů technologií. První z nich bude instalace laseru a ohraňovacího lisu pro zpracování plechů napříč námi dodávanými komoditami, druhou pak v polovině roku 5-osá CNC fréza určená pro obrábění polotovarů hliníkových desek.

A protože z negativního přístupu nikdy nevzešlo nic pozitivního, vyhlížejme tento rok, který bude všechno, jen ne lehký, s optimismem, nadějí, pokorou, odhodláním a přicházející změny vnímejme vždy jako příležitost.

Vladimír Brídzík, ALFUN a.s.