Využití umělé inteligence v personalistice

V poslední době se stále častěji a častěji setkávám s pojmem „umělá inteligence“. Co to vlastně ta umělá inteligence je? Jaké jsou její přínosy? Nese s sebou i nějaké hrozby? Mohla bych ji nějak využít ve svém osobním a (ještě lépe) profesním životě? Teď hned? Ještě dnes? S čím by mi AI (umělá inteligence) mohla pomoci v práci personalisty?

Takové a ještě mnohé další otázky jsem si v poslední době kladla velmi často. Na mnohé z nich jsem dostala odpovědi na on-line semináři „Využití AI ve vzdělávání“, na který jsem byla pozvána Svazem personalistů. Po absolvování semináře už mám v mnohém jasno: už vím jak, už vím proč a znám cestu, kudy se vydat. Nezbývá, než si to vyzkoušet v praxi 😊 Přátelé, udělejte to také: budete překvapení, jak rychle a snadno to funguje. Ale pozor, ne všechno, co funguje rychle a snadno, funguje úplně správně. Proto bezhlavě neopisujte. Inspirujte se. Využijte relevantní informace. Do výsledného textu však vložte svoji vlastní zkušenost, své vědomosti a svůj osobní názor a vkus. A je-li potřeba, tak i duši 😊 Pak nastane přesně to, co je žádoucí: umělá inteligence bude Vaším hodným sluhou, nikoliv zlým pánem.

A jaký je výsledek mé první osobní zkušenosti s AI? Posuďte sami. Zadala jsem jí požadavek na napsání krátkého článku na téma „Využití umělé inteligence v personalistice“. A tady je výsledek, který mi AI za zhruba 20 vteřin vygenerovala:

Využití umělé inteligence v personalistice se stává čím dál tím běžnějším trendem. Díky moderním technologiím a algoritmům se zpracování dat a analýza informací staly rychlejšími a přesnějšími. Výsledkem je efektivnější řízení lidských zdrojů a lepší výběr kandidátů. Jedním z hlavních využití AI je řízení personalistických procesů. Software s umělou inteligencí dokáže během pár minut analyzovat tisíce životopisů a podle kritérií stanovených zaměstnavatelem vybrat nejvhodnější kandidáty. Tento proces je rychlejší a úspornější než tradiční ruční selekce. Dalším využitím AI je analýza dat o zaměstnancích a jejich pracovním výkonu. Díky tomu mohou personalisté identifikovat klíčové faktory, které ovlivňují úspěch zaměstnanců a přijmout opatření pro zlepšení produktivity a snížení fluktuace. AI také pomáhá personalistům při tvorbě personalistického plánu. Algoritmy dokáží predikovat potřebu zaměstnanců v budoucnu a navrhnout strategii pro získání potřebného personálu. Využití AI v personalistice znamená lepší rozhodnutí a efektivnější řízení lidských zdrojů. Díky těmto moderním technologiím se personalisté mohou zaměřit na strategické rozhodování a vyšší úroveň tvorby a implementace personalistických plánů.

Nu, na první pokus to není úplně špatné, řekla jsem si. „Pokračuj,“ vyzvala jsem umělou inteligenci a ona mi vskutku za několik desítek vteřin poslala dalších 16 řádků textu ….

Tak to jsou moje začátky práce s umělou inteligencí. Na tom, aby mi AI byla v mé další praxi opravdu užitečnou pomocnicí, budu muset ještě hodně a hodně zapracovat, ale nějak začít se prostě musí. A kdy, když ne teď, jak říká klasik …..

Eva Hanousková, ALFUN a.s.

Využití umělé inteligence v personalistice

V poslední době se stále častěji a častěji setkávám s pojmem „umělá inteligence“. Co to vlastně ta umělá inteligence je? Jaké jsou její přínosy? Nese s sebou i nějaké hrozby? Mohla bych ji nějak využít ve svém osobním a (ještě lépe) profesním životě? Teď hned? Ještě dnes? S čím by mi AI (umělá inteligence) mohla pomoci v práci personalisty?

Takové a ještě mnohé další otázky jsem si v poslední době kladla velmi často. Na mnohé z nich jsem dostala odpovědi na on-line semináři „Využití AI ve vzdělávání“, na který jsem byla pozvána Svazem personalistů. Po absolvování semináře už mám v mnohém jasno: už vím jak, už vím proč a znám cestu, kudy se vydat. Nezbývá, než si to vyzkoušet v praxi 😊 Přátelé, udělejte to také: budete překvapení, jak rychle a snadno to funguje. Ale pozor, ne všechno, co funguje rychle a snadno, funguje úplně správně. Proto bezhlavě neopisujte. Inspirujte se. Využijte relevantní informace. Do výsledného textu však vložte svoji vlastní zkušenost, své vědomosti a svůj osobní názor a vkus. A je-li potřeba, tak i duši 😊 Pak nastane přesně to, co je žádoucí: umělá inteligence bude Vaším hodným sluhou, nikoliv zlým pánem.

A jaký je výsledek mé první osobní zkušenosti s AI? Posuďte sami. Zadala jsem jí požadavek na napsání krátkého článku na téma „Využití umělé inteligence v personalistice“. A tady je výsledek, který mi AI za zhruba 20 vteřin vygenerovala:

Využití umělé inteligence v personalistice se stává čím dál tím běžnějším trendem. Díky moderním technologiím a algoritmům se zpracování dat a analýza informací staly rychlejšími a přesnějšími. Výsledkem je efektivnější řízení lidských zdrojů a lepší výběr kandidátů. Jedním z hlavních využití AI je řízení personalistických procesů. Software s umělou inteligencí dokáže během pár minut analyzovat tisíce životopisů a podle kritérií stanovených zaměstnavatelem vybrat nejvhodnější kandidáty. Tento proces je rychlejší a úspornější než tradiční ruční selekce. Dalším využitím AI je analýza dat o zaměstnancích a jejich pracovním výkonu. Díky tomu mohou personalisté identifikovat klíčové faktory, které ovlivňují úspěch zaměstnanců a přijmout opatření pro zlepšení produktivity a snížení fluktuace. AI také pomáhá personalistům při tvorbě personalistického plánu. Algoritmy dokáží predikovat potřebu zaměstnanců v budoucnu a navrhnout strategii pro získání potřebného personálu. Využití AI v personalistice znamená lepší rozhodnutí a efektivnější řízení lidských zdrojů. Díky těmto moderním technologiím se personalisté mohou zaměřit na strategické rozhodování a vyšší úroveň tvorby a implementace personalistických plánů.

Nu, na první pokus to není úplně špatné, řekla jsem si. „Pokračuj,“ vyzvala jsem umělou inteligenci a ona mi vskutku za několik desítek vteřin poslala dalších 16 řádků textu ….

Tak to jsou moje začátky práce s umělou inteligencí. Na tom, aby mi AI byla v mé další praxi opravdu užitečnou pomocnicí, budu muset ještě hodně a hodně zapracovat, ale nějak začít se prostě musí. A kdy, když ne teď, jak říká klasik …..

Eva Hanousková, ALFUN a.s.