Zpětné využití autobaterií

Jedním z nejdiskutovanějších témat, které hýbe celou Evropou je situace kolem green dealu a elektromobility. Podle odhadů by do roku 2030 mělo po Evropě jezdit až na třicet miliónů uhlíkově neutrálních elektromobilů a od roku 2035 již nesmí vyjet na silnici nová auta se spalovacím motorem. Tento fakt nás přivádí k otázce, do jaké míry jsme schopni si poradit s využitím autobaterií až skončí jejich životnost?

Mnozí by mohli namítnout, že baterie je dobíjecí, mohu tedy stále dobíjet a neomezeně používat, ale situace je obdobná jako u chytrých telefonů. Jakmile se kapacita využití baterie blíží u telefonů k 80%, je téměř nemožné s telefonem celý den pracovat a jdeme si koupit nový, nebo přinejmenším novou baterii. Obdobná situace nastane u elektromobilů. Kapacita jejich baterie má použitelnou hranici kolem 70% – pak je třeba autobaterii vyměnit. Životnost takové jedné baterie u standardního řidiče bude kolem 7-10 let.

Samozřejmě každého napadne jejich zpětná recyklace, ale není to tak jednoduché jako odnést papír nebo plast do kontejneru na tříděný odpad. Samotné rozebrání baterií potřebuje lidskou ruku. Je potřeba, aby byla baterie zcela vybitá a dále následuje zdlouhavý proces recyklace jež obsahuje drcení a abstrahování vzácných složek, které nejenže stojí nemalé peníze navíc, ale vzhledem k oddělování vzácných kovů při vysokých teplotách zatěžuje tento proces sekundárně životní prostředí.

Není to cesta samozřejmě nemožná, po celém světě vznikají první recyklační továrny na baterie z elektromobilů. Ale je to cesta velmi nákladná a zdlouhavá.

Nesmíme zapomínat, že problém, co s bateriemi nemusí nastat jen u aut, ale velmi populární jsou i elektrokoloběžky a elektrokola, kterých také v každém větším městě můžeme každodenně potkat desítky. Je tedy cesta, jak baterie zpětně využít?

Největší automobilky na světě se již touto otázkou samozřejmě zabývají. Aktuálně se dostáváme do doby, kdy dochází ke konci životnosti autobaterií v elektromobilech, které se dostali na trh mezi prvními. A s přibývajícím tlakem na dekarbonizaci průmyslu, která byla také jedním z hlavních témat na nedávné ocelářské konferenci pořádané firmou ALFUN, musí výrobci aut vymyslet efektivní, ekologické a snadné řešení pro second-life využití autobaterií.

Velký potenciálů mají autobaterie jako úložiště elektrické energie. Baterie, které již nejsou schopny pohánět automobil, můžou sloužit jako úložiště energie pro rodinné domy nebo pro vytápění institucí a úřadů, místo toho, aby se válely kdesi na sběrných místech a unikaly z nich toxické látky do přírody. Tím, že využijeme u baterií jejich druhý životní cyklus budeme snižovat uhlíkovou stopu a přispívat tak ke snaze stát se klimaticky neutrální. Ve světě, již první vysloužilé baterie jako zásobárny energie z obnovitelných zdrojů fungují. V národním parku Yellowstone takto ukládají energii ze sluneční elektrárny. V Japonsku například vysloužilé baterie fungují jako podpora veřejného osvětlení. U nás jsou sice tyto myšlenky teprve v počátcích, ale i přes to již vznikají pilotní projekty např. v Rožnově pod Radhoštěm a Ivančicích u Brna, za spolupráce ČEZ a Škody.

Můžeme předpokládat, že v budoucích letech, kdy se neúprosně blíží zákaz výroby aut se spalovacím motorem, se v energetickém odvětví a automobilovém průmyslu odehraje revoluce. Musíme si uvědomit, že z rozjetého vlaku se špatně vystupuje a výzkum a vývoj v dané problematice bude ubíhat mílovými kroky. Je jen na nás, zdali budeme bojovat s větrnými mlýny nebo zkusíme vidět pozitiva, kterým můžeme jít sami naproti a neustrnout na jednom místě.

Lucie Šošolíková, ALFUN a.s.

Zdroje:

Storch, Daniel. Kam chodí odpočívat… baterie z elektromobilů? [online]. E-on, 2021.  [cit. 27.6 2023]. Dostupné z: https://www.eon.cz/byznys-energie/kam-chodi-odpocivat-baterie-z-elektromobilu/

Liebreich, Jiří. Škoda Auto se spojuje s ČEZ. Použité baterie z elektromobilů poslouží k napájení domácností [online]. E15, 2023.  [cit. 27.6 2023]. https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/skoda-auto-se-spojuje-s-cez-pouzite-baterie-z-elektromobilu-poslouzi-k-napajeni-domacnosti-1398838

Evropská komise [online]. © Evropská unie, 1995–2023. [cit. 27.6 2023]. Dostupné z: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs

Zpětné využití autobaterií

Jedním z nejdiskutovanějších témat, které hýbe celou Evropou je situace kolem green dealu a elektromobility. Podle odhadů by do roku 2030 mělo po Evropě jezdit až na třicet miliónů uhlíkově neutrálních elektromobilů a od roku 2035 již nesmí vyjet na silnici nová auta se spalovacím motorem. Tento fakt nás přivádí k otázce, do jaké míry jsme schopni si poradit s využitím autobaterií až skončí jejich životnost?

Mnozí by mohli namítnout, že baterie je dobíjecí, mohu tedy stále dobíjet a neomezeně používat, ale situace je obdobná jako u chytrých telefonů. Jakmile se kapacita využití baterie blíží u telefonů k 80%, je téměř nemožné s telefonem celý den pracovat a jdeme si koupit nový, nebo přinejmenším novou baterii. Obdobná situace nastane u elektromobilů. Kapacita jejich baterie má použitelnou hranici kolem 70% – pak je třeba autobaterii vyměnit. Životnost takové jedné baterie u standardního řidiče bude kolem 7-10 let.

Samozřejmě každého napadne jejich zpětná recyklace, ale není to tak jednoduché jako odnést papír nebo plast do kontejneru na tříděný odpad. Samotné rozebrání baterií potřebuje lidskou ruku. Je potřeba, aby byla baterie zcela vybitá a dále následuje zdlouhavý proces recyklace jež obsahuje drcení a abstrahování vzácných složek, které nejenže stojí nemalé peníze navíc, ale vzhledem k oddělování vzácných kovů při vysokých teplotách zatěžuje tento proces sekundárně životní prostředí.

Není to cesta samozřejmě nemožná, po celém světě vznikají první recyklační továrny na baterie z elektromobilů. Ale je to cesta velmi nákladná a zdlouhavá.

Nesmíme zapomínat, že problém, co s bateriemi nemusí nastat jen u aut, ale velmi populární jsou i elektrokoloběžky a elektrokola, kterých také v každém větším městě můžeme každodenně potkat desítky. Je tedy cesta, jak baterie zpětně využít?

Největší automobilky na světě se již touto otázkou samozřejmě zabývají. Aktuálně se dostáváme do doby, kdy dochází ke konci životnosti autobaterií v elektromobilech, které se dostali na trh mezi prvními. A s přibývajícím tlakem na dekarbonizaci průmyslu, která byla také jedním z hlavních témat na nedávné ocelářské konferenci pořádané firmou ALFUN, musí výrobci aut vymyslet efektivní, ekologické a snadné řešení pro second-life využití autobaterií.

Velký potenciálů mají autobaterie jako úložiště elektrické energie. Baterie, které již nejsou schopny pohánět automobil, můžou sloužit jako úložiště energie pro rodinné domy nebo pro vytápění institucí a úřadů, místo toho, aby se válely kdesi na sběrných místech a unikaly z nich toxické látky do přírody. Tím, že využijeme u baterií jejich druhý životní cyklus budeme snižovat uhlíkovou stopu a přispívat tak ke snaze stát se klimaticky neutrální. Ve světě, již první vysloužilé baterie jako zásobárny energie z obnovitelných zdrojů fungují. V národním parku Yellowstone takto ukládají energii ze sluneční elektrárny. V Japonsku například vysloužilé baterie fungují jako podpora veřejného osvětlení. U nás jsou sice tyto myšlenky teprve v počátcích, ale i přes to již vznikají pilotní projekty např. v Rožnově pod Radhoštěm a Ivančicích u Brna, za spolupráce ČEZ a Škody.

Můžeme předpokládat, že v budoucích letech, kdy se neúprosně blíží zákaz výroby aut se spalovacím motorem, se v energetickém odvětví a automobilovém průmyslu odehraje revoluce. Musíme si uvědomit, že z rozjetého vlaku se špatně vystupuje a výzkum a vývoj v dané problematice bude ubíhat mílovými kroky. Je jen na nás, zdali budeme bojovat s větrnými mlýny nebo zkusíme vidět pozitiva, kterým můžeme jít sami naproti a neustrnout na jednom místě.

Lucie Šošolíková, ALFUN a.s.

Zdroje:

Storch, Daniel. Kam chodí odpočívat… baterie z elektromobilů? [online]. E-on, 2021.  [cit. 27.6 2023]. Dostupné z: https://www.eon.cz/byznys-energie/kam-chodi-odpocivat-baterie-z-elektromobilu/

Liebreich, Jiří. Škoda Auto se spojuje s ČEZ. Použité baterie z elektromobilů poslouží k napájení domácností [online]. E15, 2023.  [cit. 27.6 2023]. https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/skoda-auto-se-spojuje-s-cez-pouzite-baterie-z-elektromobilu-poslouzi-k-napajeni-domacnosti-1398838

Evropská komise [online]. © Evropská unie, 1995–2023. [cit. 27.6 2023]. Dostupné z: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs