Testování zaměstnanců

Stejně tak jako veškeré ostatní firmy zaměstnávající více než 50 lidí, jsme i my v minulém týdnu začali s testováním zaměstnanců.

Metodika k možnostem testování je sice poměrně jednoduše popsána, nicméně zajištění samotného testování v praxi tak jednoduché není. Schválené testy byly v prvních dnech testovací povinnosti poměrně těžce dostupné, naši závodní lékaři tomuto druhu spolupráce bohužel nebyli otevření a v zajištění služeb externí firmy poskytující zdravotní služby jsme zpočátku (vzhledem k současnému akutnímu nedostatku zdravotnického personálu) vůbec nedoufali. Velmi náročné je také zvládnout vše logisticky, vzhledem ke směnnému provozu. Celkově jsme potřebovali zajistit testování pro cca 270 zaměstnanců, z nichž část pracuje na pobočkách, kde jde o méně než 50 osob. V pokynech se ale toto neřeší, proto jsme volili variantu testování napříč všemi pobočkami, bez ohledu na to, kolik lidí zaměstnává.

I přes všechny komplikace se nám podařilo otestovat všechny naše zaměstnance ve stanoveném termínu. Zpočátku jsme v časové nouzi museli využít služeb veřejných odběrových míst, a to zejména v Praze, kde je však volných kapacit pro antigenní testování dostatek, na rozdíl např. od Českých Budějovic, kde nejsou prakticky žádná. Zde jsme proto museli od začátku přistoupit k tzv. samotestování. S testováním velké části zaměstnanců centrály firmy v Bruntále nám naštěstí velmi ochotně vyšla vstříc místní Podhorská nemocnice, takže pro první období jsme své povinnosti mohli učinit zadost. V následujících týdnech už začneme využívat služeb externí firmy, která otestuje všechny zaměstnance přímo v sídle společnosti v Bruntále. V Praze a v Českých Budějovicích budeme i nadále samotestovat, resp. využívat volné kapacity veřejných odběrových míst.

Z výsledků testování jak u nás ve firmě, tak i v jiných společnostech v kraji, si odnášíme jedno důležité zjištění – velmi pravděpodobně si nechodíme pro nákazu COVIDem do práce. Záchyt pozitivních výsledků napříč firmami z celé republiky se zatím pohybuje na úrovni cca 1 – 2 %, z čehož lze soudit, že firemní prostředí evidentně není hlavním zdrojem nákazy coronavirem. V tomto úhlu pohledu se nám uvažovaná vládní strategie plošného uzavírání firem jeví jako zcela zbytečná.

Alena Chlápková

Testování zaměstnanců

Stejně tak jako veškeré ostatní firmy zaměstnávající více než 50 lidí, jsme i my v minulém týdnu začali s testováním zaměstnanců.

Metodika k možnostem testování je sice poměrně jednoduše popsána, nicméně zajištění samotného testování v praxi tak jednoduché není. Schválené testy byly v prvních dnech testovací povinnosti poměrně těžce dostupné, naši závodní lékaři tomuto druhu spolupráce bohužel nebyli otevření a v zajištění služeb externí firmy poskytující zdravotní služby jsme zpočátku (vzhledem k současnému akutnímu nedostatku zdravotnického personálu) vůbec nedoufali. Velmi náročné je také zvládnout vše logisticky, vzhledem ke směnnému provozu. Celkově jsme potřebovali zajistit testování pro cca 270 zaměstnanců, z nichž část pracuje na pobočkách, kde jde o méně než 50 osob. V pokynech se ale toto neřeší, proto jsme volili variantu testování napříč všemi pobočkami, bez ohledu na to, kolik lidí zaměstnává.

I přes všechny komplikace se nám podařilo otestovat všechny naše zaměstnance ve stanoveném termínu. Zpočátku jsme v časové nouzi museli využít služeb veřejných odběrových míst, a to zejména v Praze, kde je však volných kapacit pro antigenní testování dostatek, na rozdíl např. od Českých Budějovic, kde nejsou prakticky žádná. Zde jsme proto museli od začátku přistoupit k tzv. samotestování. S testováním velké části zaměstnanců centrály firmy v Bruntále nám naštěstí velmi ochotně vyšla vstříc místní Podhorská nemocnice, takže pro první období jsme své povinnosti mohli učinit zadost. V následujících týdnech už začneme využívat služeb externí firmy, která otestuje všechny zaměstnance přímo v sídle společnosti v Bruntále. V Praze a v Českých Budějovicích budeme i nadále samotestovat, resp. využívat volné kapacity veřejných odběrových míst.

Z výsledků testování jak u nás ve firmě, tak i v jiných společnostech v kraji, si odnášíme jedno důležité zjištění – velmi pravděpodobně si nechodíme pro nákazu COVIDem do práce. Záchyt pozitivních výsledků napříč firmami z celé republiky se zatím pohybuje na úrovni cca 1 – 2 %, z čehož lze soudit, že firemní prostředí evidentně není hlavním zdrojem nákazy coronavirem. V tomto úhlu pohledu se nám uvažovaná vládní strategie plošného uzavírání firem jeví jako zcela zbytečná.

Alena Chlápková