„Do práce na bicykli“, alebo ako sme sa zapojili aj my

Všetci vnímame ako sa mení klíma na celej planéte a extrémne počasie ako sucho, teplo, prívaly dažďa a záplavy alebo zosuvy pôdy sú stále častejšími  problémami aj v Európe. Ďalšie dopady klimatických zmien sú taktiež dobre známe: stúpa hladina morí a oceánov, sú viac kyslé a strácame druhovú pestrosť.

Kľúčom k udržateľnosti dopadov globálneho otepľovania je uhlíková neutralita. Cieľ, dosiahnuť ju do roku 2050, stanovila Parížska dohoda o klíme podpísaná 195 krajinami sveta vrátane EU.

Aby bola klimatická neutralita dosiahnutá, je predovšetkým nutné znížiť emisie CO2.

Na Slovensku je ročne vyprodukovaných zhruba 40 megaton CO2.  Podľa štatistík, 22% podiel tvoria priemyselné procesy (výroba) a z nich hlavne spracovanie ocele a kovov. A to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa zapojili do projektu „Do práce na bicykli“, keďže aj my pôsobíme v tomto sektore. Ak sa dá prispieť aspoň malou kvapkou k zlepšeniu prostredia okolo nás, prečo sa nepridať.

Máme medzi sebou v tejto oblasti skvelých ťahúňov (ďakujem Božka a Jaro), ktorí namotivovali 18 kolegov, aby sa zapojili do tohto krásneho projektu. Išlo o národnú kampaň, ktorej hlavným cieľom bolo podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách a vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Z 3 448 zapojených tímov v rámci Slovenska, skončil ALFUN na krásnom 101 mieste. Celkovo sme za mesiac jún „našlapali“ 2 919 km a tým sme ušetrili 730 kg CO2. A čo bolo asi pre nás všetkých zapojených naj …zasa sme sa raz dokázali zomknúť, podporovať sa, hecovať, zdieľať spoločné zážitky a aktivity….predsa sa v tom vezieme spolu 😊.

Lucia

„Do práce na bicykli“, alebo ako sme sa zapojili aj my

Všetci vnímame ako sa mení klíma na celej planéte a extrémne počasie ako sucho, teplo, prívaly dažďa a záplavy alebo zosuvy pôdy sú stále častejšími  problémami aj v Európe. Ďalšie dopady klimatických zmien sú taktiež dobre známe: stúpa hladina morí a oceánov, sú viac kyslé a strácame druhovú pestrosť.

Kľúčom k udržateľnosti dopadov globálneho otepľovania je uhlíková neutralita. Cieľ, dosiahnuť ju do roku 2050, stanovila Parížska dohoda o klíme podpísaná 195 krajinami sveta vrátane EU.

Aby bola klimatická neutralita dosiahnutá, je predovšetkým nutné znížiť emisie CO2.

Na Slovensku je ročne vyprodukovaných zhruba 40 megaton CO2.  Podľa štatistík, 22% podiel tvoria priemyselné procesy (výroba) a z nich hlavne spracovanie ocele a kovov. A to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa zapojili do projektu „Do práce na bicykli“, keďže aj my pôsobíme v tomto sektore. Ak sa dá prispieť aspoň malou kvapkou k zlepšeniu prostredia okolo nás, prečo sa nepridať.

Máme medzi sebou v tejto oblasti skvelých ťahúňov (ďakujem Božka a Jaro), ktorí namotivovali 18 kolegov, aby sa zapojili do tohto krásneho projektu. Išlo o národnú kampaň, ktorej hlavným cieľom bolo podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách a vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Z 3 448 zapojených tímov v rámci Slovenska, skončil ALFUN na krásnom 101 mieste. Celkovo sme za mesiac jún „našlapali“ 2 919 km a tým sme ušetrili 730 kg CO2. A čo bolo asi pre nás všetkých zapojených naj …zasa sme sa raz dokázali zomknúť, podporovať sa, hecovať, zdieľať spoločné zážitky a aktivity….predsa sa v tom vezieme spolu 😊.

Lucia