DELENIE
VODNÝM
LÚČOM
Využite technológiu
rezania vodným lúčom!

Špecifikácie  I  Kvalita rezu  I  Výhody
ŠPECIFIKÁCIE
Technológie delenia materiálu vodným lúčom je rezanie tlakom vody alebo vody s prímesou abrazíva (prírodného piesku). Rezanie prebieha na CNC stoloch, rezacia hlava a dráha rezu sú riadené počítačom podľa vloženého programu.

Zdrojom tlaku sú špeciálne vysokotlakové čerpadlá. Lúč vzniká v rezacej hlave zakončenej dýzou. Pri spracovaní mäkkých materiálov sa využíva čistý vodný lúč, pre ostatné prípady je treba pridať abrazívny materiál.

Pracovný tlak vody:2000-6200 Bar
Maximálna hrúbka:do 250 mm
Maximálny rozmer polotovaru2000x6000 mm (2D), 1000x5000 mm (3D)
Formát spracovávaných výkresovdxf, dwg (prípadne jpg, pdf)
ZAVOLAJTE NÁM
KVALITY REZU
Q1
Najlepší rez
Vhodný pre diely bez či len
s minimálnym ďalším opracovaním.

Odporúčaná hrúbka:
do 50 mm.
Q3
Štandardný rez
Štandardný rez sa využíva napríklad na dielce rezané vo voľnej miere.

Maximálne využitie
do hrúbky 100 mm.
Q5
Deliaci rez
Využíva sa predovšetkým pre diely, ktoré sa budú ďalej opracovávať.

Alebo pre ktoré je dôležitá nízka cena dielca.
Q1
Najlepší rez
Vhodný pre diely bez alebo len s minimálnym ďalším opracovaním. Odporúčaná hrúbka do 50 mm.
Q3
Štandardný rez
Štandardný rez sa využíva napríklad na dielce rezané vo voľnej miere. Maximálne využitie do hrúbky 100 mm.
Q5
Deliaci rez
Využíva sa predovšetkým pre diely, ktoré sa budú ďalej opracovávať. Alebo pre ktoré je dôležitá nízka cena dielca.
NAPÍŠTE NÁM
VÝHODY
Studený rez
Pri delení vodným lúčom nedochádza k tepelnému ovplyvneniu rezných hrán.
Bez mikrotrhlín
Minimálne silové pôsobenie lúča na delený materiál zamedzuje vzniku trhlín.
Univerzálnosť
Lúč delí väčšinu materiálov pri veľkom rozsahu rezaných hrúbok.
Rôzne tvary
Nepravidelné tvary podľa požiadaviek zákazníka - kruhy, prstence atď.
Malý prerez
Malý prerez materiálu a z toho vyplývajúce vysoké využitie polotovaru.
2D aj 3D rezanie
Rezaie 2D ako aj 3D tvarových dielcov s možnosťou eliminácie úkosu.
Ekológia
Rezanie vodným lúčom je technológia prívetivá životnému prostrediu.
Čisté hrany
Technológia umožňuje delenie materiálu bez otrepov a ďalších nečistôt.
DOHOVORTE SI SCHÔDZKU