První ročník rozvojového programu ALFUN Akademie byl ukončen certifikací absolventů

V únoru roku 2023 byl v naší společnosti zahájen první ročník rozvojového a vzdělávacího programu ALFUN Akademie. Šlo o pilotní projekt, do něhož bylo na začátku zařazeno celkem 13 zaměstnanců společnosti a jehož cílem bylo zvýšení odborných znalostí a dovedností účastníků akademie nejen v oblasti obchodu, ale například i projektového řízení a managementu.

Nedílnou součástí programu byla školení interních lektorů, kteří pomohli účastníkům akademie blíže proniknout do problematiky ostatních odborných útvarů společnosti – financí, nákupu, kvality, výroby, HR, apod.

Náročný vzdělávací program, který frekventanti ALFUN Akademie v průběhu celého roku 2023 absolvovali, byl v lednu 2024 ukončen závěrečnými zkouškami. Těmi zdárně prošlo celkem 8 zaměstnanců z Bruntálu, Českých Budějovic, Prahy a Seredi, kteří nakonec z rukou zástupce školitelské agentury M. C. Triton převzali certifikáty o úspěšném absolvování akademie.

Eva Hanousková, personální ředitelka ALFUN a.s.

První ročník rozvojového programu ALFUN Akademie byl ukončen certifikací absolventů

V únoru roku 2023 byl v naší společnosti zahájen první ročník rozvojového a vzdělávacího programu ALFUN Akademie. Šlo o pilotní projekt, do něhož bylo na začátku zařazeno celkem 13 zaměstnanců společnosti a jehož cílem bylo zvýšení odborných znalostí a dovedností účastníků akademie nejen v oblasti obchodu, ale například i projektového řízení a managementu.

Nedílnou součástí programu byla školení interních lektorů, kteří pomohli účastníkům akademie blíže proniknout do problematiky ostatních odborných útvarů společnosti – financí, nákupu, kvality, výroby, HR, apod.

Náročný vzdělávací program, který frekventanti ALFUN Akademie v průběhu celého roku 2023 absolvovali, byl v lednu 2024 ukončen závěrečnými zkouškami. Těmi zdárně prošlo celkem 8 zaměstnanců z Bruntálu, Českých Budějovic, Prahy a Seredi, kteří nakonec z rukou zástupce školitelské agentury M. C. Triton převzali certifikáty o úspěšném absolvování akademie.

Eva Hanousková, personální ředitelka ALFUN a.s.