Oznamování protiprávního jednání - ALFUN

Jogsértés bejelentése

A Cseh Köztársaságban alkalmazandó, általánosan kötelező érvényű jogszabályokkal, különösen a bejelentők védelméről szóló 171/2023. sz. törvény,valamint az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló, 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban, a bejelentők védelméről szóló törvény szerinti tevékenységek ellátására az ALFUN a.s.-ben illetékes, felhatalmazott Ing. Eva Hanousková, Zahradní 1610/40, 792 01 Bruntál.

A bejelentő jogosult arra, hogy a belső bejelentési rendszeren keresztül bejelentést tegyen az illetékes felhatalmazott személynek, nevezetesen: 

Az ALFUN a.s. kizárja a törvény szerinti bejelentések befogadását olyan személyektől, akik nem végeznek számára munkát vagy más hasonló tevékenységet a 2. szakasz (3) bekezdésének a), b) h) vagy i) pontja alapján. A fent említett módon, a bejelentő személyének feltüntetése nélkül (névtelenül) tett bejelentéseket nem veszik figyelembe.

Az ALFUN a.s. belső bejelentési rendszerét az AFBH a.s., ALFUN sk, ALFUN HU és PROCESSING a.s. alkalmazottai is használhatják.