Oznamování protiprávního jednání

V souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména pak s ustanoveními Zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelůSmernicou Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 zo dňa 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenie práva Únie, je príslušnou oprávnenou osobou na výkon činnosti podľa zákona o ochrane oznamovateľov v ALFUN a.s. paní Ing. Eva Hanousková, Zahradní 1610/40, 792 01 Bruntál.

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení příslušné pověřené osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, a to: 

Společnost ALFUN a.s. vylučuje přijímání oznámení dle zákona od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 písm. a), b) h) nebo i). K oznámením, která budou učiněna výše uvedenými způsoby bez uvedení identity oznamovatele (anonymně), se nepřihlíží.

Vnitřní oznamovací systém společnosti ALFUN a.s. mohou zároveň využívat zaměstnanci společností AFBH a.s., ALFUN sk, ALFUN HU a PROCESSING a.s.

Oznamování protiprávního jednání

V souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména pak s ustanoveními Zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelůSmernicou Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 zo dňa 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenie práva Únie, je príslušnou oprávnenou osobou na výkon činnosti podľa zákona o ochrane oznamovateľov v ALFUN a.s. paní Ing. Eva Hanousková, Zahradní 1610/40, 792 01 Bruntál.

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení příslušné pověřené osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, a to: 

Společnost ALFUN a.s. vylučuje přijímání oznámení dle zákona od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 písm. a), b) h) nebo i). K oznámením, která budou učiněna výše uvedenými způsoby bez uvedení identity oznamovatele (anonymně), se nepřihlíží.

Vnitřní oznamovací systém společnosti ALFUN a.s. mohou zároveň využívat zaměstnanci společností AFBH a.s., ALFUN sk, ALFUN HU a PROCESSING a.s.