Certifikát zelené oceli XCarb™

https://flateurope.arcelormittal.com/sustainability/xcarb/what-customers-say/alfun

Alfun je prvním zákazníkem s certifikátem zelené oceli XCarb ™ v České republice

Alfun, jedno z největších servisních středisek v České republice, se stal prvním zákazníkem ArcelorMittal v zemi, který získal certifikáty zelené oceli XCarb ™ od společnosti ArcelorMittal Europe – Flat Products. Alfun předá certifikáty zákazníkům, kteří chtějí snížit své emise Scope 3.

„Chceme, aby Alfun byl inovativní a odpovědná společnost,“ vysvětluje Ing. Josef Sklenář, spolumajitel a ředitel nákupu ve společnosti Alfun. „Certifikáty zelené oceli XCarb ™ společnosti ArcelorMittal jsou ideálním způsobem, jak toho dosáhnout. Ukazují, že jsme odhodláni zlepšovat naši uhlíkovou stopu a že v našem dodavatelském řetězci dochází ke skutečnému snižování CO2. Proto jsme tuto iniciativu nadšeně přijali. “

„Uhlíková stopa podniku se počítá na několika úrovních,“ poznamenává Hugo Da Gama Campos, manažer udržitelného rozvoje společnosti ArcelorMittal Europe. „Emise Scope 1 (přímé emise) jsou generovány společností z jejích činností. Emise Scope 2 jsou nepřímé emise z nakupované elektřiny. Nakonec existují emise Scope 3. Patří sem všechny ostatní nepřímé emise, které se vyskytují v hodnotovém řetězci společnosti, včetně emisí generovaných dodavateli společnosti. A právě na této úrovni podporujeme zákazníky, jako je Alfun, certifikáty zelené oceli XCarb ™. “

Certifikáty zelené oceli XCarb ™ nejsou jediným způsobem, jak společnost Alfun a.s. prokazuje svůj závazek chránit klima. Společnost investovala do řady nových energeticky účinných zařízení, která rozšiřují možnosti podnikání. Alfun také plánuje provést externí audit k ověření emisí Scope 1, 2 a 3.

„Před rokem bych řekl, že audit by nebyl pro společnost jako je ta naše nijak zvlášť důležitý,“ říká Josef Sklenář. „Koneckonců, naše přímé emise (Scope 1) jsou velmi nízké – téměř zanedbatelné. Ale teď si uvědomujeme, že je mnoho, co můžeme udělat pro snížení naší uhlíkové stopy řešením emisí Scope 2 a 3. Pochopení těchto emisí je velmi důležité. Společnost ArcelorMittal nám poskytla rady, co musíme udělat, abychom je mohli přesně měřit. “

Certifikát zelené oceli XCarb™

https://flateurope.arcelormittal.com/sustainability/xcarb/what-customers-say/alfun

Alfun je prvním zákazníkem s certifikátem zelené oceli XCarb ™ v České republice

Alfun, jedno z největších servisních středisek v České republice, se stal prvním zákazníkem ArcelorMittal v zemi, který získal certifikáty zelené oceli XCarb ™ od společnosti ArcelorMittal Europe – Flat Products. Alfun předá certifikáty zákazníkům, kteří chtějí snížit své emise Scope 3.

„Chceme, aby Alfun byl inovativní a odpovědná společnost,“ vysvětluje Ing. Josef Sklenář, spolumajitel a ředitel nákupu ve společnosti Alfun. „Certifikáty zelené oceli XCarb ™ společnosti ArcelorMittal jsou ideálním způsobem, jak toho dosáhnout. Ukazují, že jsme odhodláni zlepšovat naši uhlíkovou stopu a že v našem dodavatelském řetězci dochází ke skutečnému snižování CO2. Proto jsme tuto iniciativu nadšeně přijali. “

„Uhlíková stopa podniku se počítá na několika úrovních,“ poznamenává Hugo Da Gama Campos, manažer udržitelného rozvoje společnosti ArcelorMittal Europe. „Emise Scope 1 (přímé emise) jsou generovány společností z jejích činností. Emise Scope 2 jsou nepřímé emise z nakupované elektřiny. Nakonec existují emise Scope 3. Patří sem všechny ostatní nepřímé emise, které se vyskytují v hodnotovém řetězci společnosti, včetně emisí generovaných dodavateli společnosti. A právě na této úrovni podporujeme zákazníky, jako je Alfun, certifikáty zelené oceli XCarb ™. “

Certifikáty zelené oceli XCarb ™ nejsou jediným způsobem, jak společnost Alfun a.s. prokazuje svůj závazek chránit klima. Společnost investovala do řady nových energeticky účinných zařízení, která rozšiřují možnosti podnikání. Alfun také plánuje provést externí audit k ověření emisí Scope 1, 2 a 3.

„Před rokem bych řekl, že audit by nebyl pro společnost jako je ta naše nijak zvlášť důležitý,“ říká Josef Sklenář. „Koneckonců, naše přímé emise (Scope 1) jsou velmi nízké – téměř zanedbatelné. Ale teď si uvědomujeme, že je mnoho, co můžeme udělat pro snížení naší uhlíkové stopy řešením emisí Scope 2 a 3. Pochopení těchto emisí je velmi důležité. Společnost ArcelorMittal nám poskytla rady, co musíme udělat, abychom je mohli přesně měřit. “