ENERGIE

Strašák, který v posledních měsících útočí na firmy i domácnosti. Dnes a denně se na nás z televize, z novin a z internetových zdrojů valí spousta informací, týkající se právě této problematiky.

Všichni se potýkáme s růstem cen energií, ať už ve větší či menší míře.

Domácnostem a malým a středním podnikům vláda zastropovala ceny energií. Strop je stanoven na 6 Kč/kWh u silové elektřiny a 3 Kč/kWh u plynu včetně DPH. Ceny by se měly snížit od listopadu a měly by platit i v průběhu celého příštího roku 2023.

Ostatním podnikům, na které se zastropování cen energií nevztahuje, nabízí pomoc prostřednictvím tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise (DKR). Připraveno je až 30 miliard korun. Žádat o dotaci mohou podnikatelé, kteří mají alespoň jedno odběrné a předávací místo a u nichž v období od 1. února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových cen na plyn a elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně.

Bližší informace naleznete na stránce: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-zverejnuje-vyzvu-na-pomoc-firmam-s-vysokymi-cenami-energii–pripraveno-je-30-miliard-korun—270698/

Domácnosti i firmy mohou také přispět k tomu, aby snížily spotřebu energií a tím šetřily své provozní náklady. Každý by měl začít sám u sebe a zamyslet se nad tím, jak s energiemi hospodaří. Stačí si mnohdy položit tyto základní otázky:

 • Jakým způsobem svítím?
 • Jakým způsobem topím?
 • Jakým způsobem větrám?
 • Jakým způsobem používám vodu?
 • Je možné využívat přírodní zdroj energií, např. ze slunce, vody, větru?

Firma ALFUN také podnikla několik opatření vedoucích k úsporám energií:

 • Přistoupila k vybudování fotovoltaické elektrárny na střechách výrobních hal v Bruntále.
 • Připravila nové projekty na vybudování fotovoltaické elektrárny v Praze a v Českých Budějovicích.
 • Reguluje noční svícení v celém areálu.
 • Snížila teplotu vytápění ve výrobních halách a v kancelářích.

Chovejme se proto všichni co nejvíce šetrně a neplýtvejme zbytečně energiemi, kterých je nedostatek a jsou a zřejmě i zůstanou nadále drahé, dokud nebude v Evropě dostatek stabilních zdrojů pro jejich výrobu.

Soňa Slavíková, ALFUN a.s.

Zdroje: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz průmyslu a dopravy České republiky

ENERGIE

Strašák, který v posledních měsících útočí na firmy i domácnosti. Dnes a denně se na nás z televize, z novin a z internetových zdrojů valí spousta informací, týkající se právě této problematiky.

Všichni se potýkáme s růstem cen energií, ať už ve větší či menší míře.

Domácnostem a malým a středním podnikům vláda zastropovala ceny energií. Strop je stanoven na 6 Kč/kWh u silové elektřiny a 3 Kč/kWh u plynu včetně DPH. Ceny by se měly snížit od listopadu a měly by platit i v průběhu celého příštího roku 2023.

Ostatním podnikům, na které se zastropování cen energií nevztahuje, nabízí pomoc prostřednictvím tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise (DKR). Připraveno je až 30 miliard korun. Žádat o dotaci mohou podnikatelé, kteří mají alespoň jedno odběrné a předávací místo a u nichž v období od 1. února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových cen na plyn a elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně.

Bližší informace naleznete na stránce: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-zverejnuje-vyzvu-na-pomoc-firmam-s-vysokymi-cenami-energii–pripraveno-je-30-miliard-korun—270698/

Domácnosti i firmy mohou také přispět k tomu, aby snížily spotřebu energií a tím šetřily své provozní náklady. Každý by měl začít sám u sebe a zamyslet se nad tím, jak s energiemi hospodaří. Stačí si mnohdy položit tyto základní otázky:

 • Jakým způsobem svítím?
 • Jakým způsobem topím?
 • Jakým způsobem větrám?
 • Jakým způsobem používám vodu?
 • Je možné využívat přírodní zdroj energií, např. ze slunce, vody, větru?

Firma ALFUN také podnikla několik opatření vedoucích k úsporám energií:

 • Přistoupila k vybudování fotovoltaické elektrárny na střechách výrobních hal v Bruntále.
 • Připravila nové projekty na vybudování fotovoltaické elektrárny v Praze a v Českých Budějovicích.
 • Reguluje noční svícení v celém areálu.
 • Snížila teplotu vytápění ve výrobních halách a v kancelářích.

Chovejme se proto všichni co nejvíce šetrně a neplýtvejme zbytečně energiemi, kterých je nedostatek a jsou a zřejmě i zůstanou nadále drahé, dokud nebude v Evropě dostatek stabilních zdrojů pro jejich výrobu.

Soňa Slavíková, ALFUN a.s.

Zdroje: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz průmyslu a dopravy České republiky