Digitalizáca

Když se řekne umělá inteligence v personální práci, nemusíme si hned představit robota, který z hromady životopisů vybírá optimálního kandidáta na volnou pracovní pozici. Digitalizace podniku začíná mnohem nenápadněji, například když vám jednoho dne personální oddělení oznámí, že od příštího měsíce nebudete dostávat papírové výplatnice, ale jen elektronické.

Podniků, které v personální práci postupují od papíru k počítači ve více a více úkonech, neustále přibývá. Aktuálně s digitalizací personální administrativy ještě vůbec nezačalo pouhých 6 % společností, zatímco 80 % z nich už má digitalizaci alespoň částečně nastavenu. Kompletně digitalizované postupy v současnosti hlásí 4 % podniků.

Vývoj a implementaci procesů digitalizace významně urychlila pandemie. Elektronické výplatní lístky se již stávají ve firmách standardem, o schválení dovolené zaměstnanci žádají prostřednictvím vnitropodnikového systému, kde ji šéf také elektronicky potvrdí, personalisté stále častěji využívají ve své práci videohovory nebo například on-line onboarding, atd., atd. … Umělá inteligence se také prosazuje v oblasti náboru nových pracovních sil, kde může provádět předvýběr kandidátů na základě předem nastavených parametrů a kritérií.

Workshopy, mítinky, školení, zkrátka vzdělávání všeho druhu je druhým velkým balíkem služeb, do jejichž digitalizace podniky investují. Díky online kurzům, videohovorům a online konferencím se ve firmách nezastavilo vzdělávání ani v dobách nejtvrdších lockdownů. Různé podoby e-learningu, ale i tréninkové kurzy s využitím virtuální reality tak postupně nahrazují klasická školení i kurzy, přestože personalisté zároveň zdůrazňují, že v některých oblastech je a bude role živých lektorů stále nezastupitelná.

Zvláštní a velmi významné místo zaujímá v procesech digitalizace intranet, tedy vnitropodnikový systém, na který se může napojit každý zaměstnanec, a získat v něm hromadu důležitých informací – od kontaktů na kolegy z poboček firmy, přes rozpis obsazenosti zasedacích místností a nabídku kurzů v rámci firemního vzdělávání, až po seznam všech benefitů, které firma svým zaměstnancům nabízí.

Pro všechny moderní firmy je zavedení procesů digitalizace v personální práci nezbytné. Pro personalisty to jistě znamená nutnost získání nových znalostí a dovedností, absolvování školení pro zavedení digitální administrativy, nastavení nových personálních postupů, apod. Tato časová i finanční investice se však firmám v budoucnosti zcela jistě vrátí v podobě efektivního a harmonického fungování podniku v oblasti personalistiky a firemního vzdělávání.

Eva Hanousková (zdroj: personální agentura Hofmann Personal a MF DNES)

Digitalizáca

Když se řekne umělá inteligence v personální práci, nemusíme si hned představit robota, který z hromady životopisů vybírá optimálního kandidáta na volnou pracovní pozici. Digitalizace podniku začíná mnohem nenápadněji, například když vám jednoho dne personální oddělení oznámí, že od příštího měsíce nebudete dostávat papírové výplatnice, ale jen elektronické.

Podniků, které v personální práci postupují od papíru k počítači ve více a více úkonech, neustále přibývá. Aktuálně s digitalizací personální administrativy ještě vůbec nezačalo pouhých 6 % společností, zatímco 80 % z nich už má digitalizaci alespoň částečně nastavenu. Kompletně digitalizované postupy v současnosti hlásí 4 % podniků.

Vývoj a implementaci procesů digitalizace významně urychlila pandemie. Elektronické výplatní lístky se již stávají ve firmách standardem, o schválení dovolené zaměstnanci žádají prostřednictvím vnitropodnikového systému, kde ji šéf také elektronicky potvrdí, personalisté stále častěji využívají ve své práci videohovory nebo například on-line onboarding, atd., atd. … Umělá inteligence se také prosazuje v oblasti náboru nových pracovních sil, kde může provádět předvýběr kandidátů na základě předem nastavených parametrů a kritérií.

Workshopy, mítinky, školení, zkrátka vzdělávání všeho druhu je druhým velkým balíkem služeb, do jejichž digitalizace podniky investují. Díky online kurzům, videohovorům a online konferencím se ve firmách nezastavilo vzdělávání ani v dobách nejtvrdších lockdownů. Různé podoby e-learningu, ale i tréninkové kurzy s využitím virtuální reality tak postupně nahrazují klasická školení i kurzy, přestože personalisté zároveň zdůrazňují, že v některých oblastech je a bude role živých lektorů stále nezastupitelná.

Zvláštní a velmi významné místo zaujímá v procesech digitalizace intranet, tedy vnitropodnikový systém, na který se může napojit každý zaměstnanec, a získat v něm hromadu důležitých informací – od kontaktů na kolegy z poboček firmy, přes rozpis obsazenosti zasedacích místností a nabídku kurzů v rámci firemního vzdělávání, až po seznam všech benefitů, které firma svým zaměstnancům nabízí.

Pro všechny moderní firmy je zavedení procesů digitalizace v personální práci nezbytné. Pro personalisty to jistě znamená nutnost získání nových znalostí a dovedností, absolvování školení pro zavedení digitální administrativy, nastavení nových personálních postupů, apod. Tato časová i finanční investice se však firmám v budoucnosti zcela jistě vrátí v podobě efektivního a harmonického fungování podniku v oblasti personalistiky a firemního vzdělávání.

Eva Hanousková (zdroj: personální agentura Hofmann Personal a MF DNES)